Mer projektering

Maria

Maria

Till en början får jag passa på att hälsa våra nya bloggare Tobias och Camilla välkomna, det ska bli kul att följa Era resor genom NCCs traineeprogram.

Min resa den fortsätter här på Uppsalakontoret även om det börjar närma sig en flytt så smått. När projektet Kv Lejonet är färdigprojekterat och produktionen ska dra igång, någon gång runt jul, ska jag ut på byggarbetsplatsen i någon form. Det har och kommer att bli väldigt roligt att få följa projektet ända från första projekteringsmötet och ut i produktionen, jag har fått en mycket bra helhetsbild av hur projektet växer fram i projekteringsskedet. Genom projekteringsstartmöte, framtagande av projekteringsanvisningar, upphandling av projektörer, projekteringsmöten, framtagande av handlingar, granskningar, flera möten, justeringar av handlingar, framtagande av kalkyl, granskning igen, justering igen, upphandling av installatörer………listan på aktiviteter i projekteringsskedet är många och ibland väldigt förvirrande. Sammanfattningsvis kan man säga att resultatet av en projektering är att få fram en Bygghandling som huset skall produceras efter.

Just nu ligger vi i ett mellanskede på Kv Lejonet, Systemhandlingarna är framtagna och snart ska vi dra igång med detaljprojekteringen, Bygghandlingsframtagandet. Det medför inte att allt arbete ligger nere utan vissa projektörer arbetar för att ta fram lösningar på specifika detaljer. Jag och den blivande projektchefen arbetar för fullt med att ta fram tidplaner och etapplaner för den relativt komplicerade byggnationen mitt i centrala Uppsala. Bland annat har jag börjat ta fram en APD-plan(arbetsplatsdispositionsplan) i 3D.

Skede 1, material och leveranser placeras där nybyggnaden senare tar plats. Etableringen placeras eventuellt uppe på taket på grannfastigheten Skede 2, en tornkran placeras där nybyggnaden skall uppföras. Skede 3, kranen tas bort då hela nybyggnadstommen är på plats.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.