Kvarteret Johanna – stort projekt på liten yta

De senaste månaderna har jag jobbat på ett väldigt spännande projekt. Kvarteret Johanna är ett stort projekt på liten yta som har allt och lite till. Som namnet avslöjar så omfattar projektet ett helt kvarter som nu ska uppdateras och förtätas. När hela ombyggnationen står klar kommer kvarteret totalt att inrymma ca 44 000 kvadratmeter, varav ca 22 000 kvadratmeter helt nybyggda ytor.

De senaste månaderna har jag jobbat på ett väldigt spännande projekt. Kvarteret Johanna är ett stort projekt på liten yta som har allt och lite till. Som namnet avslöjar så omfattar projektet ett helt kvarter som nu ska uppdateras och förtätas. När hela ombyggnationen står klar kommer kvarteret totalt att inrymma ca 44 000 kvadratmeter, varav ca 22 000 kvadratmeter helt nybyggda ytor.

Kvarteret Johanna ligger mitt i centrala Göteborg, ett stenkast från Centralstationen. Platsen är omgiven av gågator och Brunnsparken, en av stadens största och viktigaste knutpunkt för kollektivtrafiken. Läget med intensiv kollektivtrafik och begränsningar av arbete och trafik inom Vallgraven ställer höga krav på logistiken då arbetet ska utföras på en liten yta mitt i centrala Göteborg.

Blandningen av befintligt och nytt

Kvarteret består av 5 fastigheter som alla ska förädlas på lite olika sätt

12:10
Den största fastigheten i kvarteret kommer byggas på med tre våningar vilket kräver förstärkning av befintlig stomme för att hantera den nya lasten. Några delar av fasaden kommer få ett nytt utseende medan andra delar kommer byggas på med återbrukat tegel från innergården för att matcha bevarad fasad.

12:2
År 2005 brann en fastighet i kvarteret ner. På den brända tomten som finns idag kommer ett nytt kontorshus på 8 våningar byggas med restaurang på toppen.

12:1
I hörnet där Södra Hamngatan möter Fredsgatan står den fastighet som fortfarande huseras med hyresgäster på entréplan och utgör vår byggetablering på övriga plan. Denna fastighet kommer senare att eventuellt byggas på med en vindsvåning.

12:9
Längre upp på Fredsgatan ligger ett hus där göteborgare kanske minns att Lindex tidigare låg. Detta hus ska rivas helt. Sedan ska NCC mark gräva ner så att det nya huset kan ha en källare vilket inte finns idag. Detta genererar spontutmaningar med den närliggande Fredsgatan fylld med viktiga rör och ledningar i mark och strosande göteborgare och turister ovan mark.

12:8
Sist och minst så finns det en fastighet med anor från 1800-talet. Trots liten storlek så är utmaningarna stora. Huset är slitet men har samtidigt ett stort antikvariskt värde. Nu pågår därför ett arbete med att lista ut hur vi kan reparera och renovera så att huset återfår sin forna glans på bästa sätt.

Utöver detta så kommer även innergårdarnas utformning och läge förändras en del och i och med det så kommer bland annat mittskeppet mellan två nuvarande innergårdar att rivas och ett nytt kommer byggas upp.

Bilderna visar förändringarna i projektet i stora drag samt skillnaden på befintlig fasad och ny fasad.

Min medverkan i projektet

Jag trivs väldigt bra här både för att det är ett häftigt och utmanade projekt men framför allt tack vare alla härliga kollegor. Fram till jag går på semester så kommer jag fortsätta min nuvarande roll där jag delar upp min tid mellan projekteringsledning och inköp. Jag har lite extra fokus på bland annat tegelprojektering, utredningar i 12:8, rivningsprojektering samt inköp av bland annat fönster. Efter semestern gör jag en efterlängtad rotation hos eftermarknad innan jag återvänder till Kvarteret Johanna för att jobba med rivning och fasad/tak i produktion. Jag är mycket glad över att få följa detta projekt och förhoppningsvis blir jag kvar även efter att traineeprogrammet är över.

Fun facts om Kv Johanna

  • På Södra Hamngatan passerar spårvagnarna ungefär var 17:e sekund
  • Vår projektingenjör är även utbildad konditor så när hon fixar fika är det svårt att inte bli imponerad
  • Denna och nästa vecka har vi spårstopp för att kunna montera en tornkran som ska stå mitt i huset i ett håll genom befintliga våningsplan
  • Bland de NCC:are som jobbar i projektet så är det fler kvinnor än män

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.