Hålla en utbildning

Hej alla,

Hej alla,

Hoppas ni som fortfarande är på semester har det toppen och att ni som arbetar eller är i skolan har det bra ni med. Innan jag gick på semester fick jag möjligheten att ansvara för en utbildning i hur programvaran Bluebeam kan användas för att underlätta granskningsprocessen av handlingar i ett projekt. Deltagarna var från två projekt här i Göteborg som just har påbörjat sin granskning av handlingar.

Jag har under min tid på projektering varit med på samgranskning av handlingar på två projekt. Detta görs till exempel när en handling ska bli stämplad som systemhandling eller bygghandling. Under dessa två samgranskningar har jag bekantat mig med både processen och programvaran vi använder när handlingar ska granskas. Bilden nedan visar vilka steg av granskningen som Bluebeam kan användas och detta användes även som en agenda till utbildningen.

Steg i granskning

Stegen för granskning och vad som diskuterades på min kurs under varje steg.

Syftet med att använda Bluebeam

Syftet med att använda programvaran Bluebeam i granskningsprocessen är att förenkla den omfattande och ofta manuella hanteringen av handlingar genom att digitalisera och standardisera. Digitalgranskning möjliggör att handlingar kan kommenteras simultant av flera projektörer och att kommentarer sedan kan besvaras på ett strukturerat sätt i koppling till frågan. Allt detta utan att handlingar måste skannas in och skickas fram och tillbaka. Som bilden ovan rubriken visar används också olika färger för att beskriva om en kommentar är ny (lila), ska åtgärdas (röd) eller är åtgärdad (gul), vilket gör processen oerhört visuell.

När jag fick frågan om att hålla kursen sa jag först nej, eftersom jag har inte arbetat med projektering länge (två månader) och tänkte att det måste finnas någon som kan göra det bättre. Dock är det ett stort förtroende att bli tillfrågad att leda en kurs efter en sådan kort tid och jag tackade ja trots en stunds tvekan. Enligt mig gick det bra och jag hoppas att ni som var där lärde er något som kan göra er granskning av handlingar bättre!

//Ida

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.