Kundens mål och ett år på NCC!

Men även kopplingen mellan de olika delarna av ett byggföretag. Malcolm heter jag som skriver bloggen idag och jag är trainee på Building. 

Men även kopplingen mellan de olika delarna av ett byggföretag. Malcolm heter jag som skriver bloggen idag och jag är trainee på Building. 

För att ett byggprojekt ska komma igång finns det bara en sak som är viktigare än pengar, det är anledningen till varför någonting byggs. För Lisebergs Jubileumsprojekt som jag under våren och sommaren har arbetat som kalkylspecialist i handlar det om att skapa en upplevelse för Lisebergs besökare och att locka fler människor till att uppleva Göteborg.

Kalkylspecialist för ett projekt

När ett projekt i samverkan mellan kund och NCC ska gå från projektering och förberedande arbete till produktion krävs det en samsyn på vilka kostnader som byggnationen kräver. Kräver för att uppnå anledningen till att den produceras. Det är många frågor och kostnader som ska specificeras, beräknas och sammanfattas för att kunna leverera en kalkyl över hela byggnationen. Det är lätt att tänka att små skillnader som att räkna fel på några kvadratmeter i ett hotellrum inte gör stor skillnad, det kostar inte många kronor per misstag. Men när varje misstag eller avrundning multipliceras med 457 hotellrum blir det snabbt mycket pengar.

Bild på kalkylverktyget

Ett år på NCC

Nu när augusti lämnar över till september firas min ettårsdag på NCC efter Chalmers tekniska högskola, nåja den tredje september om vi ska vara noggranna! Jag har hunnit med att vara arbetsledare på ett projekt med ombyggnad, projektera NCC:s nya Göteborgskontor och kalkylering av Lisebergs Jubileumsprojekt. Nu efter sommaren delar jag min tid mellan inköp och produktionsplanering/uppstart på projekt Masthuggskajen vid Järntorget i Göteborg där jag också kommer jobba med den grå betongmassan och delta i gjutningen av bottenplattan och källaren i början av 2020.

Planering av arbetsplats och transporter utefter vägarnas bärighet. Trafikverkets NVDB.

En gemensam nämnare med alla dessa roller inom företaget är att målet att uppfylla kundens behov, i allt ifrån att styra projektörerna till lösningen som uppfyller kundens funktionskrav till att ge feedback på vilken lösning som är mest kostnadseffektiva utan att påverka funktionen. Allt detta för att säkerställa att de långt tidigare uttänkta behoven uppfylls innan kunden flyttar in.

Vad som är lätt att glömma när jag sjunker ner i min roll och fokuserar på den är att alla, från projekteringsledare, kalkylatorer, arbetsledare, platschefer, affärschefer och alla andra som inte är listade arbetar för att uppnå anledningen till varför någonting byggs. Att kunden ska vilja välja NCC framför alla andra företag eftersom vi möter deras behov på ett bättre sätt än våra konkurrenter.

// Malcolm

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.