Johanna gästbloggar: Beyond Construction?

Beyond Construction. Det är ett mycket bra namn på en blogg i ett byggföretag. För inte skulle jag ens ha kunnat ana hur mycket som faktiskt ingår bakom själva byggandet på byggarbetsplatserna, det vill säga allt som ingår Beyond Construction.

Beyond Construction. Det är ett mycket bra namn på en blogg i ett byggföretag. För inte skulle jag ens ha kunnat ana hur mycket som faktiskt ingår bakom själva byggandet på byggarbetsplatserna, det vill säga allt som ingår Beyond Construction.

Eftersom jag är trainee på NCC kommer jag få en möjlighet att se företaget från olika vinklar och därifrån kunna skapa en förståelse ur ett brett perspektiv om vad som händer från anbud till eftermarknad. Min resa som trainee inom NCC kommer att innebära att prova tre olika roller under traineeperioden. Min första roll som jag haft nu i snart fyra månader är anbudsingenjör. Därför vill jag fortsätta med att berätta om mina erfarenheter från mitt första anbud som jag varit delaktig i, nämligen samverkansprojektet Landborgskopplingen.

Projektet Landborgskopplingen kommer att byggas i Helsingborg och är ett projekt i samverkan mellan NCC och Helsingborgs Kommun. Projektet har påbörjat fas 1 under hösen och byggstart beräknas 2018. I projektet ska ett underjordiskt garage på fem våningar byggas där garaget även ska fungera som en passage över Hallbergs trappor för både gående och cyklister. Rosenträdgården som ligger på platsen i dagsläget ska återställas efter att projektet är klart.

Anbudet till Landborskopplingen var ett s.k. mjukt anbud, vilket betyder att anbudet endast baseras på mjuka parametrar. Att få vara med i en mjuk anbudsprocess gav snabbt ett brett perspektiv på NCC som företag då anbudet skulle innehålla ”lite av mycket” om NCC. Som exempel presenterades NCCs sätt att arbeta från projektering till produktion, hur inköpsrutiner och upphandlingar fungerar, hur NCC arbetar med logistikutveckling samt även andra metoder så som projektstudion som NCC använder för att leverera ett så bra projekt som möjligt mot kund. För mig var det även mycket lärorikt att få sitta med i möten där personer med lång erfarenhet diskuterade och resonerade kring projektets utveckling vilket gav en ännu djupare inblick i hur man arbetar i ett projekt.

Att få vara trainee på NCC betyder att man får arbeta Beyond Construction. Det är en chans att få se företaget från olika vinklar och sedan få möjlighet att applicera och föra vidare den kunskapen in i den roll som man fortsätter i efter att traineeperioden är slut. Min nästa rotation blir ute i produktion. Jag ser verkligen fram emot en spännande och lärorik tid där jag nu kommer att få möjlighet att knyta ihop mina nya kunskaper från anbud med verkligheten.

Med det sagt vill jag även passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Ha det bäst!

/Johanna Persson, Trainee Infrastructure Malmö/Lund

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.