Johan har ordet

Hej!

Hej!

Johan Larsson var namnet. Jag är trainee på Infra i Stockholm och tänkte berätta kortfattat om mina olika rotationer för att ge en bild av hur ett år som trainee på NCC kan se ut. Som trainee har man fantastiska möjligheter att tillsammans med sin handledare och chef skräddarsy ett individuellt och unikt upplägg av traineetiden. Ingen av oss traineer har gjort exakt samma saker vilket således gjort att man kunnat ta tips och lärdomar även av de andras erfarenheter.

Vad vi på Division Infra gör har min traineekollega Jakob bloggat om tidigare i våras Han har beskrivit väldigt genomgående och bra vad det innebär att vara på just Infra.

Jag har i nuläget gjort två rotationer ute i produktion. Min första var som arbetsledare och mätningstekniker i Tollare, Nacka. Det är ett stort utvecklingsområde med syfte att bli en ny skärgårdsstad bestående av bostäder, förskolor, äldreboende och lokaler för handel, service och arbetsplatser. Jag var framförallt involverad i ledningsläggning av El och VA samt finplanering, dvs iordningställande av all yttre miljö, t.ex. gräsmattor, planteringar, asfaltering, markutrustning, ytbeläggningar och stenläggning. Som arbetsledare bestod arbetet bland annat av planering och arbetsstyrning, inköp av material, besiktningar och uppföljning med beställare. Som mätningstekniker fick jag lära mig hantera Totalstation och GPS-utrustning för utsättning och inmätning av t.ex. ledningar, kantsten och asfaltsytor.

Min andra rotation ute i produktion var som entreprenadingenjör i Norvik, Nynäshamn. Där ska det bli en ny stor godshamn för Stockholmsregionen. Vi på NCC utför markarbeten, i huvudsak bestående av jord- och bergschakt samt arbeten med vatten och avloppsledningar. Omkring 10 miljoner ton berg sprängs loss och kommer att användas för utfyllnad på områden i det som blir den nya hamnen. Det känns lite som att jobba i ett gruvschakt upp i norr då arbetsområdet är fyllt av gigantiska maskiner och stora sprängningar sker nästintill dagligen. Som entreprenadingenjör arbetade jag bl.a. med att sammanställa mängder av schaktmassor, delta i planering, ta fram underlag för hälso- och miljörapporter till myndigheter samt arbete med ekonomiprognoser av projektet. Jag fick även möjlighet att följa med ut och lära mig mycket om bergsprängning, bergförstärkning, drönarteknik osv.

Utöver produktion så har jag arbetat som projektinköpare på inköpsavdelningen. Där fick jag fördjupat mig i entreprenadjuridik och lärt mig NCC:s inköpssystem, -metoder och -strategier. Jag lärde mig skriva och skicka ut förfrågningar till leverantörer och underentreprenörer, utvärdera och jämföra offerter samt i nästa steg skriva avtal. Under min tid på inköp fick jag möjlighet att stötta våra befintliga projekt med inköpsarbete men även delta i inköpsarbete under anbudsprocessen.

Under en period har jag varit på en annan avdelning på NCC, nämligen Division Road Services. Det är NCC:s avdelning med fokus på underhållsarbete. Det innebär ofta långa kontrakt med huvudfokus på vägunderhåll med statliga och kommunala beställare. Där fick jag gå nära Divisionschefen och lära mig om avtal och anbudsprocessen, vilka skiljer sig en del ifrån vanliga byggentreprenader. Mitt huvuduppdrag var att skapa ett nordiskt och gemensamt digitalt bibliotek med mallar och beskrivningar för anbud gällande upphandlingar med mjuka utvärderingskriterier. Dvs både hur NCC generellt arbetar samt hur Road Services arbetar med t.ex. kvalitetssäkring, organisation, teknik och hållbarhet, som indirekt avgör hur lyckat ett projekt blir men som sällan belyses särskilt väl i de fall då anbud enbart bedöms på kostnad. Som projektledare över detta fick jag leta upp material, intervjua och diskutera fram innehåll med samtliga nordiska organisationer samt delta på plats. T.ex. så var jag i Oslo och deltog i anbudsutvärdering av mjuka parametrar med Statens Vegvesen, norska motsvarigheten till Trafikverket.

Idag sitter jag min sista dag som anbudsingenjör på kalkylavdelningen. Efter ca tre månader här har jag lärt mig extremt mycket om väldigt många olika saker. Jag har fått vara med i flera olika anbud med beställare som både varit privat och offentlig men även från NCC:s egna fastighetsutvecklare, NCC Property Development. Jag har fått mängda, prissätta i kalkyl, tagit in offerter, lärt mig massa olika konstruktionslösningar, tagit fram egna lösningar och metodval, fått träffa och samarbeta med andra avdelningar på NCC, så som NCC Building, NCC Teknik och Hercules grundläggning. Detta och mycket mer.

Nästa vecka bär det av till NPG (NCC Purchasing Group) som jobbar med internationella inköp. Förutom att sätta mig in i vår internationella inköpsprocess så ska jag bl.a. få chansen att lära känna en ny utländsk underentreprenör som jag ska runt och promota för NCC-projekt i Sverige. Ska bli väldigt spännande!

Detta är bara ett axplock av det man kan göra på NCC och hoppas att ni studenter där ute fått en inblick i vad man kan göra som trainee samt hur extremt mycket man lär sig på så kort tid. Vill även trycka på att mina upplevelser på NCC helt gått emot vad som stereotypiskt ofta sägs om miljön i branschen. Mycket goa människor och härlig atmosfär här. Så gå in och sök er till NCC och traineeprogrammet!

Tjingeling!

Johan Larsson

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.