Jens gästbloggar

Mitt namn är Jens och jag har snart varit trainee i ett helt år. Min första rolls om jag fick prova på var som arbetsledare/entreprenadingenjör för markarbeten där vi utförde grundläggningen till en skola och studentboende i Lund. Uppstarten av produktionen präglades då av utmaningar med tids- och utrymmesbrist.

Mitt namn är Jens och jag har snart varit trainee i ett helt år. Min första rolls om jag fick prova på var som arbetsledare/entreprenadingenjör för markarbeten där vi utförde grundläggningen till en skola och studentboende i Lund. Uppstarten av produktionen präglades då av utmaningar med tids- och utrymmesbrist.

Sedan sju månader tillbaka har jag arbetat som geotekniker i ett annat projekt som heter Lund – Arlöv fyra spår. Det är ett infrastrukturprojekt som går ut på att färdigställa utbyggnaden av fyra spår mellan Arlöv och Lund. Här har mina arbetsuppgifter gått ut på att vara ögon och öron åt en mer erfaren geotekniker. I samband med detta har jag fått vara en hel del i fält och fått följa produktionen på nära håll. Inom projektet ingår det bland annat att hantera 1,8 miljoner kubikmeter massor och uppföra 17 broar där två är tillfälliga.

I ett kallt, regnigt och sörjigt januari tog jag alltså mina första stapplande steg som geotekniker. Mitt dagliga arbete gick då ut på att skriva uppdateringar om produktionens framdrift och dess utmaningar. Jag har också genomfört uppföljningar för grundläggningen av byggnadsverk så som broar, vägbankar och schaktbottenbesiktningar för terrassen under den tillfälliga järnvägen. Till min hjälp har jag då haft ett helt gäng nya (för mig) verktyg i form av dansk vinge, tysk lätt fallvikt och sticksonderingsutrustning. Efterhand som våren kom och vädret blev bättre så blev också omständigheterna för att bygga enklare. Så med tiden och med bättre arbetsförutsättningar för produktionen fick jag också nya arbetsuppgifter som exempelvis enklare utredningar av stödkonstruktioner mellan hus och järnvägen. Andra saker jag varit med om under min korta tid här i Arlöv är nattarbete på järnväg, montering av 65 meter lång tillfällig bro och förberedning inför två brolanseringar.

När arbetet rullar på för fullt jobbar det mer än 100 personer på våra två projektkontor i Arlöv. Organisationen här består av personer från Trafikverket, NCC och våra spanska kollegor från OHL samt från ett tiotal olika konsultfirmor. Med andra ord så träffar man många nya människor med olika kompetenser och personer från andra kulturer som är vana att arbeta på andra sätt än vad vi kanske är vana vid.

I slutet av månaden byter jag Lund – Arlöv fyra spår mot Helsingborg där Öresundsverket ska täckas över inför framtida utbyggnadsplaner av hamnområdet.

 

Trevlig helg

Jens

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.