Intervju med en gammal trainee

Sedan en månad tillbaka jobbar jag ute på Roslagsbanan i Täby kyrkby. Det är en stor organisation ute på plats och flera har inlett karriären på NCC som traineer. En av dem är Axel som är blockchef. Jag tänkte att det vore kul för er att veta mer om Axel och vad han har gjort efter traineeprogrammet.

Hej Axel! Berätta lite om dig själv

Axel Lidemyr heter jag. Jag är 32 år gammal och jobbar som blockchef på utbyggnaden av Roslagsbanan. Jag pluggade civilingenjör Väg- och vattenbyggnad inriktning anläggningsteknik i Lund 2009–2014 och började jobba som trainee på NCC i Stockholm direkt efter skolan.

Berätta om din traineetid

Min första rotation var ute på ett småhusprojekt i Kista som biträdande arbetsledare under 3 månader. Vi gjorde grundläggningen av husen och markjobben runt om. Efter det var jag på kalkyl. Där lärde jag mig mycket om hur kalkylarbetet fungerar. Efter kalkyl bar det av ut i produktionen igen. Jag hamnade som arbetsledare på ett projekt på Ekerö där vi byggde ett P-hus. Sista månaderna var jag ensam arbetsledare på plats och lärde mig då väldigt mycket om hur produktionen går till. På detta projekt var jag med från start till slut vilket var väldigt lärorikt. Projektet pågick i ungefär 5 månader.

Nästa rotation var på inköp där jag hjälpte till med inköpsdelen för kalkylen till en etapp av Förbifart Stockholm. Jag lärde mig inköpsprocessen och fick en förståelse för vikten av tydligheten i avtal och kontrakt. Efter det hjälpte jag våra projekteringsledare i ett stort exploateringsprojekt i Nacka.

Vad var det bästa med traineeprogrammet?

Det bästa med traineeprogrammet var att man fick prova på olika roller. Eftersom man bytte roll så ofta fick man också ett stort nätverk snabbt. En annan bra sak är att man alltid hade sina traineekollegor som var i samma sits att bolla funderingar med.

Hur har din karriär sett ut efter traineeprogrammet?

Efter traineeprogrammet började jag som entreprenadingenjör. Förutom kostnadsstyrning jobbade jag med inköp och KMA-frågor. Mitt första projekt var en byggnation av ett nedsänkt P-hus på en innergård. Det var utmanande och alla i organisationen lärde sig mycket. På projektet efter fortsatte jag som entreprenadingenjör i ett halvår. Sedan tog jag över rollen som platschef för grundläggningen och markarbetena. Vi byggde en bilhall längs E4:an söder om Stockholm.

Efter det har jag hunnit med att vara platschef för grundläggningsdelen för ett bostadsprojekt tills nu när jag har rollen som blockchef för markdelen på utbyggnaden av Roslagsbanan. Som blockchef på Roslagbanan har jag ansvaret för att markproduktionen går som det är tänkt avseende tid, kostnad och kvalitet. Under mig har jag fyra arbetsledare som håller i produktionen ute.

Berätta om projektet

Sedan 2010 genomför SL utbyggnad av 22 km dubbelspår, förbättrar bullerskydd, tillgänglighet och säkerhet längs hela Roslagsbanan. Stationer rustas upp, nya tåg köps in. Jag är på utbyggnaden mellan Täby kyrkby och Kragstalund. Den sträckan är den sista för att uppnå sammanhängande dubbelspår hela vägen från Östra station till Vallentuna. Sträckan är 2,1 km lång och går igenom tätbebyggt område. Förutom dubbelspår så ska vi även bygga bort plankorsningar genom att anlägga tre järnvägsbroar på sträckan.

Vilka är de största utmaningarna i projektet?

De två största utmaningarna är att hålla tidplanen och logistiken. Då tidplanen är väldigt tajt och många människor påverkas av bygget är bra planering nyckel för att vi ska lyckas.

Vad är det bästa med din roll?

Det bästa med min roll är att man får vara i nästan allt som händer på bygget.

Tips till nyutexaminerade ingenjörer?

Var inte rädd för att fråga!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.