Internationella inköp i Shanghai!

Camilla

Camilla

Två månader har redan gått och det känns som att vi kom hit igår. Tiden går snabbt när man har roligt!

Jag och min traineekollega Johanna kom hit till Kina i början av juni för att göra en tremånaders rotation på vårt inköpskontor i Shanghai. Här på kontoret jobbar, exklusive mig och Johanna, i dagsläget sex personer. Thomas Olsson, som är chef för NPG Asia och Nana Wang, Tracy Wei, Cathy Chen, Ronald Xu och Mr Lv som arbetar med inköp och administration.

Vi är här på uppdrag från NCC Purchasing group, men skall även delta till viss del i det dagliga arbetet här på kontoret i Shanghai, och t.ex. följa med våra inköpare på leverantörsbesök.

Vi har tre huvudsakliga uppgifter:
  • Vi skall dels se över godkännandeprocessen av nya internationella produkter. Idag tar den här processen lång tid och berör många olika aktörer inom NCC. Vi skall kartlägga hur processen fungerar idag, hitta falkshalsar och ge förbättringsförslag.
  • Vi skall göra en benchmark av andra företag som sourcar här i Kina för att undersöka hur de arbetar med inköp och logistik och med att effektivisera sin värdekedja.
  • Eftersom våra volymer från Kina kommer växa i samband med att NCC ökar sina internationella inköp, behöver vi se över våra logistikprocesser och hur vi skall skicka våra produkter på bästa sätt till Sverige. Vår uppgift är att se över vilken logistiklösning som passar vår situation bäst och vilken 3PL som kan erbjuda oss bästa lösning.

 Fika med trevliga kollegor!
Hard working!

 Kontoret är beläget mitt i smeten, på 22:e våningen med en underbar utsikt över staden.
 Shanghai by night!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.