Inköpsstrategi och slutspelsvecka

Tiden har flugit i väg sedan vi senast hördes och jag är nu en inköpsrotation rikare! Jag kom in i ett skede där vi på inköp jobbade mot att skicka ut förfrågningar till leverantörer och UE för att säkra B-kalkylen. Även kallad Riktkostnad.

Vi på Inköp började med att sätta upp en inköpsstrategi tillsammans med kunden för att få samsyn i processen och identifiera viktiga och tunga inköpsposter. När projekteringens SH-handlingar var verifierade påbörjade vi förfrågningar och utskick till ett urval Leverantörer och UE. Här fick jag möjligheten att ansvara för ett antal poster och utföra hela inköpsprocessen.

Efter en svarstid började anbuden trilla in. Vi började utvärdera och nollställa alla anbud för att kunna jämföra och ställa dem mot varandra samt kontrollera att uppsatta krav uppfylldes. Priset levererades till kund med en dialog angående hur utvärderingen genomfördes och presenterades i kalkylen. Vi inom projektet kallade detta för ”Slutspelsveckan”.
En tuff vecka för alla discipliner som hade en bidragande faktor för att få ihop kalkylen. Jag är imponerad över vilket jobb alla gjorde och den sammanhållningen och teamwork vi hade för att lyckas leverera en Riktkostnad.

Nästa steg i inköpsstrategin var att börja träffa utvalda UE. Detta är framför allt viktigt för att både få en insikt i vilka UE som passar in i projektet där faktorer så som ekonomi, erfarenhet och organisation utvärderades. Det var även viktigt att träffa de större anbudsgivarna för att respektera och vissa intresset för den tid och arbete anbudsgivare har lagt ner. Vi vill ge alla en ärlig chans att få möjligheten att diskutera och argumentera för sitt lämnade anbud. Inför dessa möten satte jag ihop tidsplanen och protokoll, samt protokollförande alla mötena. Detta användes senare som underlag för att diskutera vilka som skulle gå vidare i projektet och tydliggöra vad som ingår i ett möjligt kontrakt.

Fyra lärdomar jag tar med mig från min handledare och inköp:

  • Utnyttja systemen som finns inom NCC.
  • Använd kompetensen och erfarenheten från referensprojekt.
  • Vikten av god relation med kund, leverantörer och underentreprenörer för ett lyckat samarbete. Inte bara i projektet utan för NCC i stort.
  • Rollen som inköpare är så mycket större än själva inköpet. Inköp är en brygga och stöttning i och mellan de olika skedena.

I förra veckan träffades även alla MTP och KTP traineer för en gemensam träff. Vi gick igenom entreprenadjuridik med NCC:s jurister och psykologisk trygghet i projekt och i team. Alltid roliga och intressanta dagar. Vi hade förmånen att få komma ut till reningsverket Käppalaverket på studiebesök där NCC tillsammans med Käppalaförbundet utför en ombyggnation i samverkan. Det är svårt att förstå hur stora volymer avloppsvatten som verket tar hand om varje dag och jag inser hur mycket processen bakom rent vatten tas för givet i vår vardag. Intressant att få se processerna och insatserna Käppalaförbundet gör för att förbättra våra svenska vatten och miljö.

Nu är det dags för mig att rotera vidare, denna gång till Älvsjödepån som arbetsledare.
Tack till mitt inköpsteam och alla i projektet för dessa 6 månader. Lycka till!

Hälsningar,
Nathalie

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.