Inkoppling av Sydvattenledningen

Eleonore
Nu var det äntligen dags för att koppla in vår vattenledning på de befintliga Vombledningarna! Vi hade totalt tre dygn på oss att skära sönder och tömma den befintliga ledningen på vatten, för att sedan montera de nya detaljerna som krävs för att koppla in vår vattenledning.

Därefter skall ledningen spolas och det ska tas vattenprover. För att få en lyckad inkoppling ska två på varandra följda vattenprover med ett dygns mellanrum visa godkända resultat.

Det har krävt mycket planering inför denna inkoppling eftersom det är ett gamalt rör som vi ska koppla på, sk Sentabrör. Vi har gjort en arbetsberedning som är ett dokument där hela arbetet är beskrivit i detalj. Där är bland annat angivet vilka resurser och hjälpmedel som krävs och hur arbetsgången lyder. Det har varit väldigt kul att ta fram arbetsberedningen och tidplanen, det gör att man verkligen tänker igenom jobbet innan. Vi har även haft många möten med beställaren och yrkesarbetarna för att underlätta arbetet så mycket som möjligt.

Det fanns ett stort riskmoment med arbetet, det enda som höll vattnet borta från den befintliga Vombledningen var en ventil. Om den brast skulle det resultera i 6 bars tryck från en Ø900-vattenledning. Spontlådan som vi stod och jobbade i skulle fyllas med vatten på några ynka sekunder.

Här kommer en snabb genomgång av arbetet.

1. Sågning

Arbetet började med att vi sågade av en bit av Sentabröret med hjälp av en vajersåg, se filmen nedan.

2. Nedmontering
Nu är Sentab delen bortsågad.


Innan monteringen av de nya detaljerna kan börja ska de gamla delarna bort. Här drar vi bort röret med hjälp av taljor.

3. Montering av nya Sentab detaljer


Monteringen utfördes av våra egna yrkesarbetare som var uppdelade i två lag eftersom vi körde tvåskift.

Som bilden visar ser ni här att biten är tillbaka där vi tidigare sågade av röret samt att sticket ut till vår vattenledning är monterad. Armeringen som man ser sticka upp är till väggarna, det ska nämligen byggas en kammare runt inkopplingen.

Monteringen gick mycket bättre än väntat vilket resulterade att vi kunde lämna över till våra underentreprenörer hela 12 timmar innan utsatt tid!

4. UE Malmberg

Vår underentreprenad (UE) Malmberg hade till uppgift att sätta dit den sista detaljen för att få ihop inkopplingen. Den sista passbiten kallas för trådrulle. I bakgrunden av bilden ser ni de ynka 30 cm som fattas för att inkopplingen ska bli komplett. Eftersom det är livsmedel som vi hanterar är det väldigt viktigt med renligheten och att alla detaljerna är rena och klorade. Innan montering av trådrullen spolas den av med en klorlösning.

5. Spolning och provtagning av vatten
Det som sedan återstår är att spola de nymonterade detaljerna med vatten under några timmar för att säkerställa att ledningen verkligen är ren. Därefter togs första vattenprovet. Det börjar bli trångt där nere nu pga att betongarbetarna har börjat sätta form till betonggjutningen av väggarna.


Här ser ni vattenprovtagningen som sker genom en ventil som sitter fast i ledningen. Totalt är det tre provtagningar med ett dygns mellanrum. På måndag vet vi om vi har ett godkänt resultat. Håller tummarna!

Trevlig helg på er!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.