Inkoppling av Sydvattenledningen

Eleonore

Eleonore

Nu har vi påbörjat arbetet med anslutningen av vår vattenledning mot befintlig vattenledning uppe där vi startade i Staffanstorp. I samband med anslutningen ska vi även anlägga en ventilkammare. Infällningen av ledningarna får endast ta 3 dygn, längre får vi inte stänga av vattnet.

Just nu håller vi på med lite förarbeten. För att säkerställa schakten har vi valt att sponta runt om inkopplingen. Det är även här som vi ska anlägga ventilkammaren. Sponten som vi använder är 9 meter långa som vibreras ned i marken.


När spontningen var klar kunde vi börja frilägga den gamla Sentab-ledningen som vår vattenledning skall kopplas in på.

För att inte riskera att sentab-röret skadas eller går sönder har vi hängt upp den med hjälp av så kallade ”hästar”. Hästarna består av järnbalkar som är upphängda som en ram runt röret.

I samband med framschakten av Sentab-röret hade vi alltid en person från Sydvatten som bevakade, fall i fall något skulle hända. Men allt gick som det skulle och nästa vecka är det dags att lägga ut en bädd av makadam för att sedan gjuta skyddsbetong. Efter det kommer armerarna för att börja med bottenplattan till kammaren. Men mer om detta i nästa blogginlägg.

Trevlig helg! (Själv ska man iväg på Spa =))

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.