Inköp från ett annat perspektiv

Hej igen! Denna vecka vänder bloggen blicken från projekt och konstruktion då det återigen har blivit dags för mig att ge er en inblick i vad jag som inköps-trainee gör om dagarna. Bilden nedan är från vår senaste traineeträff i mars där kurs i Entreprenadjuridik stod på agendan.

I mitt senaste inlägg hade jag precis avslutat min första rotation som var inom Category Management. Nu några månader senare befinner jag mig i sluttampen av min andra rotation.

Purchasing Development & Digitalization

Min nuvarande rotation har gett mig insikten i att inköpsarbetet kan göras från flera olika vinklar. Jag har under de senaste 3 månaderna arbetat inom Purchasing Development & Digitalization (PD&D) och de ägnar sig i huvudsak åt det namnet antyder: Utveckling och digitalisering inom inköp. Kortfattat kan man säga att avdelningen verkar som en brygga mellan inköp och IT. De arbetar både med analysering och rapportering av inköpsdata samt med våra inköpverktyg och system. Internt är avdelningen känd för att ansvara för Inköpsportalen som vi har inom NCC, men i NCC:s resa att bli mer datastyrda händer det mycket inom PD&D.

Avdelningen har under senaste tiden genomgått en omställning från att i huvudsak arbeta med support till ett ökat fokus på utveckling. Detta syns tydligt genom ett mer agilt arbetssätt samt genom utvecklingen av system som stödjer verksamheten. Just nu arbetar jag med utvecklingen av en Chatbot vars syfte är att ta över supportdelen och avlasta teamet vilket möjliggör mer tid för strategiskt och verksamhetsutvecklande arbete.

Jag har även haft lyxen att tillbringa hälften av rotationen med Annie, en tidigare inköpstrainee, under sluttampen av hennes traineeprogram (hon blev faktiskt kvar inom PD&D efter avslutat program). Tillsammans har vi i huvudsak drivit ett eget projekt med att skapa en automatiserad process för avstegsansökningar (En avstegsansökan kan t.ex. göras när projektinköpare vill genomföra inköp utanför våra ramavtal). Vi har bland annat utvecklat en PowerBI-rapport som samlar all relevant data från avstegen. Vår förhoppning är att rapporten ska bidra med värdefulla insikter och hjälpa inköpsorganisationen att identifiera mönster i avstegen och kunna fatta bättre beslut.

För att knyta ihop säcken så att jag haft en riktigt rolig tid med stjärnorna som arbetar i detta team. Jag har även lärt mig en massa nytt och upptäckt ett intresse i att arbeta med digitala lösningar.

Över 200 inköpare i ett och samma rum

Avslutningsvis vill jag nämna Large Purchasing Conference som ägde rum i mitten av mars. Det är faktiskt första gången någonsin som en konferens arrangerades för alla inom inköp oavsett land, affärsområde eller avdelning. En mycket givande dag fylld med kunskapsdelning och engagemang. Det var dessutom väldigt kul att få träffa så många och få ett ansikte på alla.

Nu är det snart dags för mig att rotera vidare, men först väntar en resa till Oslo med traineerna nästa vecka!

Trevlig helg på er!
/Anna

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.