Industriellt byggande – vad innebär det egentligen?

Industriellt byggande. Vad innebär det? Det är en fråga jag har ställt mig under mitt första år på NCC som Trainee. Mitt namn är Petter och jag jobbar på avdelningen Bostad Stockholm. Hittills har jag hunnit med två rotationer; först som arbetsledare och därefter som projekteringsledare. Idag ska jag berätta vad industriellt byggande innebär för mig!

Industriellt byggande. Vad innebär det? Det är en fråga jag har ställt mig under mitt första år på NCC som Trainee. Mitt namn är Petter och jag jobbar på avdelningen Bostad Stockholm. Hittills har jag hunnit med två rotationer; först som arbetsledare och därefter som projekteringsledare. Idag ska jag berätta vad industriellt byggande innebär för mig!

Först och främst: industriellt byggande handlar inte om att alla byggnader ska se likadana ut. För mig handlar industriellt byggande faktiskt inte ens om den slutliga produkten, utan istället om den process där produkten utvecklas och produceras. Det handlar om att arbeta systematiskt och strukturerat. Det handlar om planering och uppföljning. Inget ska lämnas åt slumpen. Så försöker vi på NCC jobba! Jag ska ge en kort översikt hur detta implementeras i hela vår byggprocess. Häng med!

Partnering

Många av våra projekt sker i partnering med vår beställare. Partnering är en typ av samverkansform som kan se lite olika ut från projekt till projekt, men ofta innebär det att vi får komma in extra tidigt i processen för att tillsammans med beställaren utveckla en produkt som är både byggbar och ändamålsenlig. Den ska alltså vara möjlig att producera på ett rationellt sätt, och samtidigt uppfylla alla beställarens krav och önskemål. Partnering skapar extra bra förutsättningar för att åstadkomma ett industriellt byggande!

Kompetenser ”in house”

När vi börjar konkretisera beställarens visioner till byggbara ritningar så har NCC ett brett spektrum av kompetenser till hjälp, varav många finns inom bolaget. Vi har till exempel en egen teknikavdelning med specialistkompetens inom en rad områden: installationssamordning, miljöcertifiering, fuktsäkerhet, energi, geoteknik, konstruktion, och VVS- projektering (för att bara nämna några).

Vi har även kalkylspecialister som säkerställer att det vi projekterar ska kunna hålla sig inom budget och tidsram. Vi har även inköpare som är experter på att genomföra projektens större inköp; till exempel underentreprenörer, material (stomme, trappor, balkonger, kök o.s.v.), och konsulter/projektörer. I partneringprojekt kan vi inkludera alla dessa kompetenser tidigt i projekten. Det gör processen mer förutsägbar, strukturerad och industriell!

Standardiserade byggdelar

Bild på en byggnad under stombyggnadsskede.

Så här kan ett bostadshus se ut under stombyggnadsskedet. Klicka på bilden för att förstora.

NCC har även en egen bostadsplattform. Det innebär att vi har standardiserat våra byggdelar, men samtidigt bibehållit flexibiliteten för att kunna bygga alla typer av bostäder; från studentbostäder till äldreboenden. En byggdel som omfattas av dessa standardritningar kan till exempel vara en yttervägg. I plattformens ritning framgår precis hur väggen ska vara uppbyggd och hur den ansluter till golv, fönster och balkonger. NCC har ramavtal med några av våra större materialleverantörer (till exempel hiss) och dessa leverantörers ritningar är inarbetade i våra egna standardritningar. På så sätt slipper vi uppfinna hjulet i varje nytt projekt. Ibland kan vi behöva vi avvika från dessa standardlösningar, men det är alltid tryggt att veta att det finns en genomarbetad lösning att kunna använda som referens. Plattformen är ett viktigt verktyg i vår industriella process!

Produktion

Tillslut drar produktionen igång! Detta skede kan liknas med en industriell fabrik. Frågor som står högt på agendan är logistik, lean och arbetsmiljö. Om projekteringen, inköpen, kalkyleringen och planeringen är väl utförda i de tidigare skedena så borde produktionen rulla på utan större avvikelser. Precis som i en fabrik! När projektet är klart och byggnaden besiktigad och provad lämnar vi över till vår kund, som förhoppningsvis får en byggnad som uppfyller alla deras visioner och behov!

Det här är den korta versionen av hur vi på NCC utvecklar en tidig idé till en färdig byggnad. Den här processen är vad jag kallar industriellt byggande. Som Trainee får man en unik inblick i alla dessa skeden, vilket är väldigt utvecklande!

/Petter Hellström, Trainee på Bostad Stockholm

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.