Inclusive City Academy 2017

I tisdags var stunden äntligen här, då vi fick följa 14 stycken studenter på deras väg i att ta fram och presentera förslag på hur vi ska bygga inkluderade och hållbara städer. I veckan var det var nämligen dags för avgörandet i Inclusive City Academy 2017.

I tisdags var stunden äntligen här, då vi fick följa 14 stycken studenter på deras väg i att ta fram och presentera förslag på hur vi ska bygga inkluderade och hållbara städer. I veckan var det var nämligen dags för avgörandet i Inclusive City Academy 2017.

Några av er kanske då undrar vad Inclusive City Academy är för något? För andra året i rad anordnade vi på NCC denna aktivitet som lyfter områden och frågor där vi vill inspireras utav lösningar som förnyar vår bransch. Utvalda studenter med bakgrund från såväl högskola som universitet tävlade om att skapa den bästa lösningen kring frågan hur vi skapar en hållbar och inkluderande stad. Efter en heldags arbete presenterades förslagen för en expertjury som utifrån kriterierna innovationshöjd, livskrafthet, relevans och kommunikativ förmåga utsåg det förslag som bäst mötte kriterierna. Tävlingen i sig grundar sig i undersökningen och rapporten The Inclusive City som har tagits fram utav NCC och som undersöker livet i de nordiska huvudstäderna. Om ni vill läsa mer om undersökningen eller om tävlingen i sig tycker jag att ni ska kika in på dess hemsida.

Sara Berger, HR-Specialist Employer Branding på NCC, pratade med mig under dagen om vikten av Inclusive City Academy. Detta då det är en av flertal aktiviteter där NCC som företag riktar sig mot en oerhört viktig målgrupp för oss som företag – nämligen studenter. Unga talanger är en av NCC:s viktigaste målgrupper och Inclusive City Academy är ett fantastiskt sätt för oss att möta och engagera framtidens talanger. Då vi väljer att ha med deltagare med olika utbildningsbakgrunder leder inte det bara till lösningar med olika infallsvinklar utan det gör också att vi får en chans att få kontakt med personer med varierande intressen och kunskaper. Sara berättade även vidare att två deltagare från förra årets tävling arbetar idag som arbetsledare i NCC:s Produktionsprogram och att hon är helt säker på att vi lyckats möta några framtida NCC:are i årets grupp (som ni även kan se i bilden nedan).

Vad innehöll då de olika tävlingsbidragen? Fyra stycken lag kom under dagen fram till ett antal förslag och möjligheter som jag kort tänkte sammanfatta i detta inlägg. Det första förslaget kallades för ”Morgondagen ser annorlunda ut” och tittade på flexibiliteten i stads- och bostadsbyggandet och att det måste finnas mer utrymme för detta framöver. Genom att jobba med lösningar såsom flexibel planering, ett flexibelt byggande samt att titta på delningssamhället och digitaliseringen så kan det bidra till en ökad hållbarhet genom minskad resursanvändning, effektiviserade flöden och effektivare markanvändningen i staden.

Förslag nummer två ”Södra Staden -Den multifunktionella staden” beskrev en idé om att en stad ska vara tillgänglig och attraktiv att bo i redan från att de första boenden flyttar in där inkludering & samhörighet var ledorden. Genom att skapa byggnader som är anpassningsbara kan efterfrågan anpassas till de som flyttar in i ett område och därmed bemöta efterfrågan kring flexibilitet. Vidare diskuterade förslaget att genom att sammanföra ett flertal av stadens funktioner kan utnyttjandegraden av en byggnad eller lokal därmed maximeras under större delen utav dygnet.

”The Ever Changing City” var det tredje förslaget som tittade på att bygga en socialt hållbar stad med hjälp utav att fokusera på att bemöta tre stycken huvudmål: den nya ekonomin som innefattar & fokuserar på delnings- och cirkulär ekonomi, social hållbarhet där bostäder för alla och tillgänglighet är aspekter som beaktas samt klimatet och miljön som den tredje faktorn. Genom att beakta dessa tre aspekter kan vi skapa en stad som är rustad för förändring.

Det sista förslaget ”Forum Vaspis – den flexibla staden” presenterade en idé där den hållbara och inkluderande staden bör innehålla blandad arkitektur och upplåtelseformer, en utspridd attraktionskraft där sociala aktiviteter fördelas över staden, mötesplatser som passar alla intressen och behov planeras in samt där kollektiv- och cykeltrafik prioriteras i stadsplaneringen.

För att kunna utse en vinnare bland dessa fantastiska förslag krävdes en jury som bestod av Johan Edstav, regeringens samordnare för nya städer, Jennie Sahlsten, VD AB Enköpings Hyresbostäder och Jan Dahlkvist, chef Bostadsprodukter NCC. Utifrån kriterierna som nämndes i inledningen av detta inlägg fick juryn efter de fyra lagens presentationer chans att diskutera och utse det vinnande laget. Med motiveringen ”En idé som utmanar samhället med hållbarhet och innovation som ledord” korades lag nummer två ”Södra Staden – Den multifunktionella staden” som vinnare utav Inclusive City Academy 2017. Mer detaljerad information om vinnarens bidrag hittar ni på Inclusive Citys hemsida.

Jag är fortfarande, såhär några dagar i efterhand, enormt imponerad utav alla fyra lagen och önskar att alla kunde vinna! Men det som jag framförallt tar med mig från dagen är det alla lagen tryckte på i dess presentationer som var att titta på flexibilitet i olika aspekter för att kunna skapa en inkluderande och hållbar stad. Med denna insikt, flertalet intryck och med alla fantastiska förslag, presentationer och personer jag träffade på under dagen och i samband med Inclusive City Academy kommer jag att kunna inspireras länge framöver.

Med dessa insikter och upplevelser önskar jag även er alla en trevlig helg!

// Maria Sturegård, Trainee Avdelning Hus Stockholm

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.