Student

Gästblogg: Centrala inköp

Hej,

Mitt namn är Johan Boström och jag är Trainee på centrala inköp. Jag ska här berätta om min senaste rotation inom affärsområdet Industry, där jag drivit projekt inom divisionerna Hercules och Stone.

Mitt första uppdrag har varit en marknadsanalys av armeringspriser i Norge. Inom projektet har NCC:s historiska volymer analyserats i syfte att ta fram trender för inköp av armering. Fokus har varit att studera utvecklingen av leverantörers marknadsandelar hos NCC, men även undersöka hur volymerna har utvecklats regionalt i Norge. Med övergripande inköpsutveckling fastställd har prisutveckling hos nyckelleverantörer tagits fram och jämförts med armeringsprisindex och listpriser. Resultatet har bland annat gett insikt i hur väl våra nyckelleverantörer inom armering hanterar variationer i stålpriser och hur det påverkar effektiviteten av våra ramavtal över tid.

Mitt andra uppdrag grundar sig i ett förvärv av ett norskt grundläggningsbolag, som NCC genomfört. Förvärvet har inneburit att NCC:s Hercules Foundation på kort tid blivit en av de största aktörerna på den norska marknaden inom grundläggning. Min roll i denna process har varit att kartlägga och analysera hur inköpsarbetet sett ut och hur det kan implementeras i NCC:s befintliga processer. Insamling och analys av inköpsstatistik tillsammans med djupintervjuer med kollegor i Norge har varit avgörande för att kunna genomföra projektet.

Mitt tredje uppdrag har varit inom division Stone. Uppdraget inom Stone har syftat till att analysera krossverksamheten på NCC:s bergtäkter och ta reda på om det generellt är mest kostnadseffektivt att lägga ut arbete på entreprenad eller utföra det internt. Studiebesök på täkter har varit viktigt för att förstå aktörers roller och kunna kartlägga de processteg som ingår i krossverksamheten.

Efter min rotation på Industry har jag fortsatt inom ett nytt spännande område. Inom NCC pågår ett pilotprojekt med automatiserade mjukvarurobotar med syftet att automatisera repetitiva processer. Ett exempel på en repetitiv process är kontroll av bluffakturor, ett arbete som är tidskrävande, upprepande och kräver konsekvent uppföljning. Jag kommer att arbeta vidare inom detta område för att utveckla och automatisera fler processer. Rotationen har rivstartat med två utvecklarkurser där jag bland annat automatiserat ett orderhanteringssystem.

Jag önskar er alla en Glad påsk!

Hälsningar,

Johan Boström

Emmy Dahlström

Bäste besökare!

Vi vill gärna veta vad du tycker du om innehållet i våra digitala kanaler, så i samarbete Demoskop genomför vi en undersökning kring det. Vi är väldigt tacksamma om du vill dela med dig av dina tankar genom att klicka på ”Delta” nedan.

Delta Delta inte

Stort tack på förhand!