Fredag igen!

Maria

Maria

Veckorna bara flyger förbi, ännu en härlig fredag är här! Idag är det lite extra roligt för det är dags för Club 33 att träffas, idag står (förutom det obligatoriska mötet) skytte på schemat. Vi ska se om det finns några talanger i lerduveskytte, jaktstig och kulskytte. Tror inte jag besitter någon större talang inom området, men man vet aldrig det kanske finns en skytteådra inom mig. Kul ska de bli i alla fall, extra roligt är det att vi har fått flera nya medlemmar som vi ska lära känna.

Vad har jag gjort den senaste tiden då? Jag har återigen varit på kurs, förra veckan fick jag fördjupade kunskaper inom 3D i projekteringen. Kursen innehöll information i hur vi på NCC arbetar och ska i framtiden arbeta med 3D i tidiga skeden. Det finns stora möjligheter att effektivisera arbetet, bland annat genom att använda program som Navisworks för att ta fram illustrationer, mängder och göra kollisionskontroller. Det var förra veckan det, den här veckan var det dags för Traineeträff. Hela gruppen träffades i Solna för att tillsammans gå utbildningen ”Att presentera och sälja en idé”, dagen var väldigt nyttig och givande. Konkreta tips varvades med presentationsövningar med feedback från gruppen och kursledaren. Det är alltid roligt att träffa traineegänget, man får höra hur det går för alla på sina olika arbetsplatser.

Nu är granskningen av systemhandlingarna i full gång på Kv Lejonet, alla olika discipliner (i detta projekt A, K, Brand och installationer) har lagt upp sina handlingar på vår gemensamma dokumentpool. Nu ska handlingarna granskas för att upptäcka fel och brister. I onsdags hade vi ett samgranskningsmöte mellan A, K, beställaren och vi på NCC. Vi satt oss ned med en sammanslagen A och K ritning och diskuterade varandras synpunkter. Det handlade tillexempel om väggar som stod i fel läge, rulltrappor som hamnat rakt genom bärande balkar och pelare som hamnat tokigt. Nästa vecka ska alla synpunkter från berörda i projektet sammanställas och beslut ska tas hur de ska tas om hand.

Trevlig Helg!!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.