Från PD till Liseberg

För två veckor sen avslutade jag min rotation på PD och sitter nu med i produktionen för Lisebergs nya upplevelsehotell. På PD fick jag arbeta med nyckeltal och projekt i tidiga skeden vilket jag tänkte berätta lite mer om i detta inlägg.

PD (Property Development) fungerar som NCC interna beställare. I enkla termer finansieras PD:s projekt av pengar som rör sig i NCC för att utveckla och producera egna kommersiella fastigheter. Det fina med det är att de producerade fastigheterna är rena NCC produkter då alla avdelningar involveras.

Mycket möjligheter – och svårigheter

Det jag fick göra på avdelningen var att analysera entreprenadkostnader och vidareutveckla en metod för insamling av nyckeltal. I uppdraget ingick det ungefär 7–8 projekt totalt från Göteborg och Stockholm.

Utsikt från Kineum

Utsikt över Göteborg från Kineum, ett av projekten som ingick i uppdraget.

Nyckeltal är en väldigt fin sak om man kan säkerställa att framtagningen sker på rätt sätt. Det är ett område med extremt mycket möjligheter och minst lika många svårigheter. Svårigheten uppstår när det sitter flera olika människor runt om i landet som tänker och räknar på olika sätt. Risken finns då att olika personer kan inkludera olika saker i samma kostnadspost.

Exempelvis, om du får uppgiften att redovisa en kostnad för fasad inklusive självbärande delar och en annan separat kostnad för stomme – hur delar du då upp kostnader för en betongfasad som bär sig själv och huset? Framgår det inte tydligt hur uppdelningar ska göras kan det hända att man tvingas tolka saker och får tillbaka en kostnad som inte kan jämföras med andra projekt – eller i värsta fall jämför man kostnader som inte kan/borde jämföras. Det gäller att efterfråga rimliga saker och acceptera att allt inte är svart på vitt.

Uppdraget gick ut på att samla information, hitta nyckeltal och utveckla underlag för smidigare insamling. Det finns många mönster och likheter mellan projekten vilket betyder att det även finns många nyckeltal. Ska bli spännande och se hur det utvecklas och används i framtiden!

Unikt projekt med fokus på historieberättande

Jag har även fått sitta med i tidigt skede och varit med på ett projekt som har flera år kvar till byggstart. Det har varit väldigt annorlunda att diskutera problem som kan uppstå 4–5 år fram i tiden, speciellt när man är van vid att lösa dagens eller veckans utmaningar som arbetsledare i produktionen. När man förstår beställarens perspektiv ser man annorlunda på projekten. Det ger i sin tur en större respekt och förståelse för hela affären samt alla valda lösningar i projekten.

Nu sitter jag på Lisebergsprojektet och är med i slutskedet av projekteringen. Ett väldigt intressant och unikt projekt med fokus på tematisering och historieberättande. I slutet av månaden påbörjas montering av den prefabricerade stommen och snart står huskroppen uppe för göteborgarna att se! Ser fram emot tiden här.

Till nästa gång!

/A.P

Upplevelsehotellet på Liseberg.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.