Från inköp till sprintlopp

Hej! Sist jag skrev här hade jag fullt upp med att lära mig om 3D-modeller och hur de används i olika skeden i ett projekt. Mina dagar bestod bland annat av att genomföra och följa upp kollisionskontroller samt att sätta mig in i och förstå de krav som ställs på projektörer för att kunna nyttja data i modeller på bästa sätt. Jag fick vara med och prova nya arbetssätt kopplat till detta vilket var både utmanande och lärorikt.

I skrivande stund befinner jag mig hos inköpsavdelningen, vilket också är min sista hållplats som Trainee på kontoret i Helsingborg innan det blir en period ute i produktion.

Under tiden hos inköp har jag hunnit jobba med ett antal projekt där min huvudsakliga roll varit att skapa förfrågningsunderlag till underentreprenörer och leverantörer och ta in offerter på det som senare ska köpas in till projekten. Dessa projekt har haft olika förutsättningar, både i form av tillgängligt underlag och även i form av tid och såklart i utformning. I inköpsrollen har det varit viktigt att vara uppmärksam på olika förändringar som skett. Det gäller såväl förändringar som vi själva eller beställaren valt att göra men också förändringar eller begränsningar som omvärlden orsakat. För att lyckas med det och för att hitta de bästa lösningarna i projekten krävs en god dialog både internt och externt med berörda UE och Leverantörer.

En annan viktig uppgift när man skapar förfrågningsunderlag och skickar ut förfrågningar är, som även Matilda skrev om i sitt inlägg tidigare i år, att utgå från den huvudförfrågan för projektet som vi fått från beställaren. Att vara medveten om vilka krav som ställs på NCC som Entreprenör är viktigt då dessa i flera fall ska föras vidare nedåt i kedjan. Ett exempel på något som kan kännas långt borta i tiden när man sitter med förfrågningar i ett tidigt skede är vad som ska gälla när det kommer till garanti och ansvar efter överlämnande. Då gäller det att veta vilka krav som ställs på oss som huvudentreprenör så att vi, där det är lämpligt, också kan ställa motsvarande krav vidare. Till min hjälp har jag haft många engagerade och erfarna kollegor som har kunnat vägleda mig i dessa frågor.

Utöver mitt dagliga arbete har jag hunnit med att springa två roliga lopp i Helsingborg, Springtime på 10 km och Night Run på 5 km. Det är ett bra sätt för mig som relativt ny i staden att få löpande (haha) sightseeing och en kul aktivitet att göra tillsammans med kollegor. Jag kan nog erkänna att jag är lite biten nu och funderar på vilket som ska bli mitt nästa lopp att springa.

Vi lär höras en gång till efter semestern innan det är dags för vår nästa kull Traineer att ta över blogg-stafettpinnen. Med det sagt önskar jag alla en härlig midsommarhelg och semester när det är dags för det!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.