Från inköp till grop och projektstudio

Sist vi hördes hade jag precis påbörjat min rotation på inköp, en rotation som blev kort men lärorik då jag bland annat fick följa ett projektinköp från förfrågan till avtalsskrivning. Samma inköp fick jag sedan se delar av utförandet av när jag efter min tid på inköp återigen stationerade mig ute i produktion.

Denna gång är jag på projektet Parkliv vilket är beläget i Täby Park. I området har NCC just nu två pågående bostadsprojekt, Parkliv och Galopphästen, men också ett redan överlämnat vid namn Cykelverkstaden.

Ute på Parkliv har jag bland annat fått se min första gjutning. Men då projektet är i ett tidigt skede av produktionen innebär det även att det pågår arbete med alla delar som kommer att krävas för projektets fortskridande. Tidplaner finslipas, startmöten med underentreprenörer genomförs, handlingar för prefabricerade byggdelar tas fram och granskas, material beställs, logistik planeras och mycket mer.

Suger åt mig kunskap

Parallellt med produktion deltar jag även i systemhandlingsprojekteringen av ett annat projekt. Under de veckor som projekteringen pågår har man en dag i veckan dedikerad till en så kallad projektstudio. En Projektstudio innebär att projekteringsledaren kallar till en dag fylld av olika arbetsmöten tillsammans med beställare, projektörer och sakkunniga inom aktuella discipliner. Under dessa dagar är det ofta många olika typer av frågor som behandlas och det är ett bra forum för inblandade att lyfta och ha en dialog kring eventuella frågetecken. Vi är i skrivande stund halvvägs igenom projekteringen och jag ser verkligen till att suga åt mig av all kunskap som utbyts under dagarna i projektstudion.

Bild 1. Gjutningsdags. I bakgrunden NCC:s överlämnade bostadsprojekt Cykelverkstaden
Bild 2. Armering av plattan
Bild 3. 3D-modell över Parkliv

Bild 4. För att skapa sig en överblick över frågor och nödvändiga leveranser så använder sig projekteringsledaren och resten av projekteringsteamet av ett program där virtuella lappar placeras ut vecko- och disciplinvis.
Bild 5. Parkliv och grannprojektet Galopphästen

Planen för hösten

Planen för hösten är att så småningom byta projektering mot en rotation på kalkyl. I och med det börjar pusselbitarna så sakteligen att falla på plats. Jag känner att jag redan nu har hunnit få en överblick över de olika avdelningarnas arbete. Genom detta stärkts i insikten av hur viktigt samarbetet och kommunikationen mellan dessa är. Alla har en stor del i att lyckas med ett projekt.
Det närmar sig årsdagen för starten av mitt traineeprogram och jag hoppas och tror att de återstående sex månaderna på programmet blir minst lika lärorika som de tidigare.

Till nästa gång, ha det bra!
/Lovisa

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.