Från husbyggnad till infrastruktur

Hallå gött folk. Jag heter Mirass Jalil och är i nuläget Trainee på Civil West/South i Göteborg. Men det var inte riktigt här min resa på NCC började, utan på Building Väst. Efter en Civilingenjörsutbildning inom Väg och Vatten med inriktning husbyggnadsteknik vid Lunds Tekniska Högskola var jag redo att bygga Göteborg på höjden, men hamnade istället i en lerig grop.

Kalkyl – Building

Min allra första rotation varade i tre veckor. Där dök jag in i kalkylavdelningens värld. Jag jobbade en del med anbudsförfrågningar och fick fiska underentreprenörer, mängda lagerlokaler för ett projekt som Preem beställt och gräva mig ner i det underbara programmet MAP. Min tid där var kort men extremt givande och jag trivdes väldigt bra. Jag kom in i arbetet relativt fort och alla på avdelningen hjälpte mig med alla typer av frågor jag hade.

Blommor med välkomstkort.

Västlänken – E05 Korsvägen

Genom centrala Göteborg byggs det en tågtunnel som vi alla känner till som Västlänken. Jag befinner mig just nu på Korsvägen där en av de tre stationerna ska byggas. I samband med stationen och huvudtunneln spränger man ut två servicetunnlar som ska kopplas samman med huvudtunneln. Med ett så stort projekt är det oundvikligt att det inte sker ändringar eller tilläggsarbeten, och det är här jag kommer in i bilden.

Karta över projekt Västlänken

Källa: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/Vastlanken—smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Om-Vastlanken/.

Jag är placerad på projekterings- och kontraktsavdelningen där jag hjälper Mr. Jonathan Young, den brittiska kontraktsingenjören som ansvarar för samtliga ÄTA-arbeten inom projektering. Det dagliga arbetet kan innefatta följande:

 • Stötta projekteringsledarnas arbete
 • Följa upp projekteringskostnader från samtliga underentreprenörer
 • Upprätta prognoser för slutlig projekteringskostnad
 • Hantera underrättelser från Trafikverket

Det är ett extremt stort projekt och väldigt mycket att sätta sig in i. Jag som är van vid stommar och fasader får istället lära mig allt om tunnlar och entreprenadjuridik, något jag är väldigt taggad på. Tre månader in i min rotation börjar jag äntligen bli lite varm i kläderna och kan nu börja förstå och reflektera över komplexiteten som finns i projektet. Det gör att arbetet blir mycket roligare, vilket i sin tur leder till en ökad utvecklingskurva på både ett professionellt och ett personligt plan.

Jag kan redan ta med mig en viktig lärdom från denna rotation och det är att kommunikation och samarbetsvilja banar vägen för ett lyckat samarbete. Den som besitter dessa egenskaper kommer att maximera sina chanser till att skapa lyckade projekt.

God jul och gott nytt på er. Ha det gött, haj.
Mirass

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


 • Per Ö

  18 december, 2020 22:15

  Fina reflektioner och insikter,

  Stay safe