Ett år som KTP-trainee

Att som trainee få rotera mellan olika roller var verkligen den perfekta starten på arbetslivet efter mina avklarade studier på KTH. Jag har under året fått vara med i alla möjliga skeden av ett byggprojekt. Allt från en projekteringsstudio och vara med att ta fram kalkyler för nya projekt, till att slutligen få vara med och ta fram det interimistiska slutbeskedet och få se den första av 370 hyresgäster i projektet flytta in. Allt detta under mindre än ett år.

Yrkesarbetare, utsättare, inköp, kalkylarbete samt arbetsledare inom både nyproduktion och stambyte. Nu när jag tänker tillbaka på året som gått förstår jag inte hur jag hunnit med allt. Men med en tydlig plan för traineeprogrammet från start har det varit möjligt.

För snart ett år sedan påbörjade jag min första rotation som yrkesarbetare på ett bostadsprojekt. Jag fick lära mig hantera verktyg, såga lister i vinklar, borra i betong och skruva fast material i väggar och tak.

Lång lista med nya kunskaper

I nästa rotation som utsättare fick jag lära mig alla mätverktyg, hur de kopplas till ritningar och noggrannheten när markeringarna slutligen ska göras ute på bygget. Under året har jag jobbat som arbetsledare i produktion men också hunnit vara på huvudkontoret där jag bland annat fått vara med och upprätta förfrågningsunderlag, tagit fram avtal för materialinköp, lärt mig ta ut materialmängder i 3D-modeller, fått vara med i ett nyproduktionsprojekt av ett vårdboende där jag varit med vid både kalkylarbete och vid projekteringsstudio. Listan kan göras lång med allt jag lärt mig och därför tänker jag istället berätta lite mer om projektet jag jobbar på just nu.

Morgonsol en höstdag vid min andra rotation på projekt Linaberg 19.

Min sista rotation under traineeprogrammet fram till sommaren är som arbetsledare ute på ett projekt i Fittja. Här utför vi stambyte med kvarboende hyresgäster. Badrum och toaletter rivs ut och totalrenoveras med nya avloppsstammar. Sedan drar vi även om elen i lägenheterna och byter till jordat el-system. I veckan var det dags för utsättning i en stam inför håltagningen. Det är kul att nu kunna applicera kunskaper från året i nya projekt. Jag har här satt ut markeringar till håltagaren som ska borra hål i håldäcksbjälklaget till de nya avloppsledningarna.

Utsättning för hål till nya avloppsledningar i Fittja och husen vi renoverar i.

Effektivt med digitala verktyg

Mina kollegor som har varit här betydligt längre än mig har gjort en fantastisk resa att utveckla och effektivisera projektet. Vid besiktningar har vi börjat jobba med en app som jag verkligen kommer använda mer av i produktion i framtiden.

I veckans besiktning passerade vi lägenhet nummer 400! Samtidigt som besiktningsmannen skrev sina anmärkningar i sitt protokoll så rapporterade vi in anmärkningarna med bild och beskrivning till vår UE i appen. UE får direkt en notis med vad som behöver åtgärdas. Vi besiktigade vidare lägenheterna neråt i stammen. Vi hade bara några lägenheter kvar när det plingar i mobilen. Det är våra första inrapporterade besiktningspunkter som hade åtgärdats, innan besiktningen ens är klar! När protokollet från besiktningsmannen kom på mailen en dag senare så var alla punkter redan klara och godkända. Mer effektivt kan det knappast bli.

Nytt badrum i Fittja besiktat och klart.

Detaljerad planering

Ett annat verktyg vi börjat arbeta med är ett digitalt verktyg för tidsplanering. Bortsett från Corona-tider är vi vanligtvis inne i cirka 50 lägenheter varje dag. Det utförs minst ett arbetsmoment av våra olika yrkesgrupper i lägenheterna dagligen. Det är väldigt viktigt att ha koll på vilka arbetsmoment som är utförda i varje lägenhet eftersom i princip alla arbetsmoment är beroende av varandra. Detta kräver en detaljerad daglig planering som måste följas, i alla 50 lägenheter. I verktyget kan vi skriva in precis varje arbetsmoment som ska göras, i varje hus, i varje stam, på varje plan. Via en touch-skärm kan alla själva gå in och klarmarkera sin uppgift.

Digitalt planeringsverktyg på morgonmöte.

Att få rotera inom stora delar av hela avdelning bostad och få en inblick i hur man arbetar i alla delar av byggprocessen har varit väldigt värdefullt både kunskaps-och erfarenhetsmässigt men framförallt väldigt roligt! En annan fördel med att vara trainee är att man hinner känna i vilken roll man själv passar in som bäst. Efter att ha testat på väldigt mycket har jag verkligen fått mersmak för att arbeta som arbetsledare i produktion. Det är en häftig arbetsmiljö under ständig förändring och med varierande arbetsuppgifter. Men häftigast av allt är det lagarbete som utspelar sig på alla byggen och engagemanget för bygget från alla kollegorna jag har är verkligen en inspirerande miljö att arbeta i.

Ta hand om er!

Hälsningar Lisa Erlandsson

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.