Entreprenadjuridik

Eleonore
Eleonore
Då var det dags att gå kurs igen och denna gång för att lära sig grunderna i entreprenadjuridiken. Det är en kurs som jag har sett framemot att läsa enda sen jag började på NCC. Det är väldigt viktigt att man har koll på juridiken.
,
Kursen fokuserade i huvudsak på de olika standardavtalen som vi inom byggbranschen använder oss av. AB 04 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) är avsedd att användas vid utförandeentreprenader, dvs där beställaren svarar för projekteringen och entreprenören för själva utförandet. Om man har en totalentreprenad, där entreprenören även ansvarar för projekteringen tillämpas ABT 06. Gällande konsultuppdrag används ABK 09.
Det som är lite speciellt med AB:na är att de har tagits fram av representanter från både beställar- och entreprenörssidan och kan därför ses som en kompromiss. De olika bestämmelserna är avsedda att fördela riskerna lika mellan parterna.
Vi gick igenom det viktigaste i avtalen som bland annat behandlar bestämmelser om hur en entreprenad skall utföras, vem som har ansvar för vad, hur man reder ut ekonomin och vad som händer vid tvister mellan entreprenören och beställaren.

Kursledarna var två av våra egna jurister som jobbar på NCC Construction. De lyckades göra kursen mycket intressant, speciellt då de pratade om verkliga situationer som har uppstått. Det är lättare att förstå de olika reglerna om man får konkreta exempel 🙂

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.