En vecka som trainee

Jag har till skillnad från de andra traineerna hittills varit inom samma projekt. I projektet har jag istället haft möjligheten att byta arbetsuppgifter, det ger en bra förståelse för projektet och gör att man snabbare kan sätta sig in i nya arbetsuppgifter.

Fyrklövern Etapp 4 heter projektet och är beläget i Upplands Väsby strax utanför Stockholm. Det är ett relativt stort mark- och anläggningsprojekt med en del utmaningar och många spännande skeden.

Men, hur kan en vanlig arbetsvecka se ut ute på ett projekt? Här är lite av det jag gör under en vanlig vecka.

Måndag – inskrivning och ny bod

Morgonen började med att skriva in en underentreprenör på arbetsplatsen. En inskrivning görs för att säkerställa att nya personer på arbetsplatsen har tagit del av våra ordnings- och skyddsregler som gäller på alla projekt. Ett av mina ansvarsområden är också att se över behörighet på arbetsplatsen för att rätt personer kan ta sig in via grindar och in till den etablering vi sitter i. Det görs när inskrivning av ny personal sker.

Efter lunch anlände en till bod som lyftes på plats. Knappt hann vi märka av något innan allting var på plats och den nya konferens- och kontorsdelen var klar att användas.

Tisdag – produktionskalkyl och möten

Just nu hjälper jag till att arbeta fram en ny produktionskalkyl i projektet. Det innebär att den kalkyl som togs fram i anbudsskedet ska arbetas om och anpassas efter nya förutsättningar och metodval som gjorts. Det är ett omfattande arbete och innebär att allt i från att priser ska uppdateras, till att rätt mängder ska finnas med i kalkylen och att vi ska veta om en underentreprenör ska utföra ett moment.

Dagen i stort bestod av möten över Skype tillsammans med en specialist på avdelningen som är produktionsstöd och hjälper oss med att ta fram kalkyl och underlag för en prognos för ekonomin i projektet.

Onsdag – skyddsrond

Arbetsmiljö är självklart en väldigt viktig del för samtliga av de arbeten vi utför och varannan vecka går vi en skyddsrond för att se över säkerheten. Projektet är beläget tätt intill vägar med mycket trafik och en punkt från skyddsronden var att den externa trafiken upplevs köra allt för snabbt mot tillåten hastighet, något som kan öka risken för de arbeten vi utför nära vägen.

Det ledde bland annat till att jag efteråt ringde runt till olika leverantörer för att hitta olika lösningar. Det slutade med att en digital hastighetsskylt beställdes ut, som visar en glad eller ledsen smiley beroende på fordonens hastighet. Förhoppningen är att den ska förbättra trafiken och därmed arbetsmiljön.

Skylt med glad gubbe.

Torsdag – strategiworkshop och kontraktsgenomgång

Dagen var planerad till att ägnas åt en strategiworkshop, där tjänstemännen i den produktionsgrupp jag tillhör tillsammans skulle arbeta fram en ny strategi för vår grupp på en lokal nivå. På grund av Covid-19 ställdes workshopen in. Det har blivit ett vanligt inslag numera att möten och utbildningar ställs in eller skjuts framåt på obestämd tid.

Samtidigt har den digitala omställningen gått väldigt snabbt. Möten över Skype har blivit ett mycket vanligare inslag och naturlig del av det dagliga arbetet. Alltid kul när vi lyckas förändra oss snabbt, även om såklart omständigheterna kring det hela är tråkiga.

Eftermiddagen bestod av kontraktsgenomgång. En av våra bolagsjurister hade genomgång för projektet om kontraktet och vad vi bör tänka på i det dagliga arbetet för att förhålla oss till de juridiska aspekterna specifika för projektet.

Fredag – arbetsmiljöuppföljning

En härlig sak är att vi de flesta fredagar äter lunch ute med projektet, både yrkesarbetare och tjänstemän. Efter lunch stod arbetsmiljöuppföljning på schemat tillsammans med platschefen i projektet innan jag kunde åka hem och ta helg.

Hoppas ni som läst det här får en trevlig helg!
/Erik

Bild på hur projektet förväntas se ut vid färdigställande mot hur det ser ut idag.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.