En vardag i veckan: diskutera, rita, ha kul!

I detta blogginlägg tänker jag översiktligt beskriva processen för att skapa NCC:s nya intranät, från start och så långt det går. Det nya intranätet har varit i planerna sedan flera år tillbaka. Det är inte alls så enkelt så att det bara går att fixa på någon månad, utan personalkraft, tankearbete och detaljerad planering är vad som behövs för en succé.

I detta blogginlägg tänker jag översiktligt beskriva processen för att skapa NCC:s nya intranät, från start och så långt det går. Det nya intranätet har varit i planerna sedan flera år tillbaka. Det är inte alls så enkelt så att det bara går att fixa på någon månad, utan personalkraft, tankearbete och detaljerad planering är vad som behövs för en succé.

Det började med att problem med den nuvarande sidan identifieras, och detta genom observationer i vardagen. Något står inte rätt till, varför fungerar inte länken, varför hittar jag inte det jag vill ha? Vissa problemområden, till exempel om sidan inte är anpassad efter mobila gränssnitt, kan vara mer uppenbara än andra. Det kan också vara tekniska svårigheter med att uppdatera en webbsida som körs med ett gammalt CMS (content management system).

När den grundläggande problematiken har kartlagts utförs en förstudie, där problemen undersöks närmare, och utifrån detta skapas ett så kallat projektdirektiv, som i stort sett fungerar som ett papper på hur projektorganisationen ser ut, vad som är syftet, mål som ska uppfyllas, och vilka av de målen som bör prioriteras. Det går ju inte att skapa något utan en tanke och en riktning. I det här fallet samarbetar NCC med en extern digital byrå för design, UX och front end-programmering.

I den första fasen började det med en workshop där alla i gruppen fick rita ner en mycket grov skiss av hur startsidan på det nya intranätet ska se ut, baserat på ens egna, spontana tankar. För mig som ny praktikant, inne på bara den andra veckan, var det här mycket roligt, och det fanns inte en dator framför oss, det var tuschpennor och A3-papper som gällde! Dessa skisser, tillsammans med en diskussion om de olika element som ska finnas med, bildar på sätt och vis grunden för det fortsatta arbetet. Det är även vid det här stadiet som så kallade “insight interviews” genomförs, vilket är just vad det låter, intervjuer för att ge ytterligare insyn och perspektiv kring verksamheten.

Det arbete som pågår just nu handlar om att skapa en informationsstruktur som är logisk och lätt att förstå. Det gamla intranätet har (som nämnts i tidigare blogginlägg) varit lite för enkel att personalisera, vilket innebär många olika ingångar beroende på vilken del av organisationen man tillhör. Den nya informationsstrukturen skissas först på papper och whiteboard (återigen, väldigt analogt), och därefter genom en så kallad wireframe, en visuell guide som fungerar som en mycket grov representation av en websidestruktur. Slutresultatet här mynnar sedan ut i en designskiss som därefter ska få kod applicerad på sig.

Jag hoppas att detta inlägg har gett en insyn i hur den digitala verksamheten utvecklas i ett stort företag som NCC, och att den som går en utbildning liknande min har goda chanser att få utvecklas inom denna bransch.

//Lamin Jatta Modigh, praktikant på NCC:s kommunikationsavdelning

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.