En trainee på Tvären!

Tjenare! Nu är det min tur att få bidra lite till trainee-bloggen igen. Sist jag skrev satt jag ute på projektet Hjulsta Norra, en av Förbifart Stockholms etapper. Där jobbade jag med entreprenadingenjörsuppgifter. Nu har min kollega Trixie, som skrev för ett par veckor sedan, tagit över rollen som trainee där (dock med andra arbetsuppgifter). Jag har sedan jul arbetat på projektet KG10 i Rissne.

KG10 är en del av Tvärbanans Kistagren och vi jobbar framförallt med förberedande markarbeten för tvärbanan. Här är min roll mer inriktad mot arbetsledning och produktion.

Fick arbetsleda delprojekt

I början på min rotation på KG10 kände jag mig förvirrad kring vad projektet omfattade. Det gällde även vad min roll i det skulle vara, då det skiljde sig från mina erfarenheter från Hjulsta Norra. Efter handledning från kollegor, mycket tid ute i själva projektet, och framförallt arbetet med att föra dagbok för projektets dagliga aktiviteter, fick jag insikt i vad för typ av arbeten som projektet innefattar. Arbetsledarrollen började klarna lite och jag fick olika ansvarsområden som jag tog över efter en kollega som gick på pappaledighet.

Ett bra exempel på de olika typerna av arbeten som utförs här på KG10 är ett av de delprojekten jag fick vara med och arbetsleda. Det innefattade en ny dagvattenledning som skulle läggas. Den nya dagvattenledningen skulle anslutas på två befintliga ledningar, en åt vardera håll. Dessutom skulle en nedstigningsbrunn sättas vid vardera anslutningen. Till en av dessa brunnar skulle även två rännstensbrunnar anslutas.

Två NCC-anställda med spadar.

Mycket problemlösning

Min roll som arbetsledare innebär bland annat att beställa material som behövs för att kunna genomföra arbetet och planera arbetet utifrån både ekonomiska, miljö-, tidplane- och arbetsmiljöförutsättningar. Jag ser även till att dokumentera arbetet samt utföra relevanta kontroller såsom filmning och provtryckning av ledningarna. En arbetsledare jobbar mycket med problemlösning och får ofta anpassa sig när man stöter på utmaningar.

Ett exempel på detta var då vi stötte på okända ledningar i vårt schaktområde där rännstensbrunnarna skulle placeras. Detta löstes dels genom att ta reda på vilken ledningsägare som hade hand om ledningarna, dels genom att undersöka (tillsammans med mättekniker) om vi kunde placera brunnarna på något annat sätt.

Förhoppningsvis har ni genom detta inlägg fått en insikt i vilket arbete som jag stött på hittills under min rotation på KG10. Min nästa rotation kommer att vara på kalkyl. Njut i vårsolen tills dess! 😊

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.