En hälsning från husavdelningen i Göteborg

Hej!

Hej!

Jag heter Katharina och är trainee på avdelning Hus i Göteborg. Förra sommaren började jag på NCC efter att jag avslutat min master på Chalmers. Sedan dess har jag haft två rotationer inom avdelningen: under ett halvår jobbade jag som arbetsledare på ett projekt där NCC byggde om ett befintligt hus till en polisstation och sedan januari sitter jag på kalkylavdelning där jag räknar på olika projekt. Om två veckor kommer jag byta ut till produktionen igen där jag ska medverka i projekt Kvarnbyterassen där vi bygger flerbostadshus i Mölndal.

Jag provade på snickarjobbet.

Jag provade på snickarjobbet.

Takarbeten i Hjällbo och avstämning av detaljer.

Takarbeten i Hjällbo och avstämning av detaljer.

Kurs i arbetsmiljö.

Kurs i arbetsmiljö.

Jag har alltid vetat om att det inte räcker att plugga i fem år på universitetet. Det krävs erfarenhet från yrkeslivet och många timmar på arbetsplatsen för att komplettera den ”teoretiska utbildningen” som vi tillgodogjort oss efter fem år på högskolan. Många saker som är essentiella för att kunna jobba i byggbranschen lär man sig faktiskt inte i skolan. Det handlar mycket om processer som man måste uppleva för att kunna förstå dem fult ut och om olika handlingssätt som inte lärs ut på Chalmers eller KTH. Trots att denna kunskap inte lärs ut på högskolan krävs den för att kunna jobba i produktionen som entreprenadingenjör, arbetsledare eller platschef.

När jag började som trainee på NCC visste jag att NCC är ett företag som satsar på att utbilda och utveckla sina anställda, men jag insåg aldrig hur många kurser och utbildningar jag faktiskt skulle få möjligheten att gå. I början får man såklart gå alla utbildningar som man behöver för att kunna jobba säkert på en byggarbetsplats som exempelvis säkra lyft, heta arbeten, fallskydd, ställningsbyggnad och arbetsmiljö. Genom att gå de här kurserna blev jag medveten om de risker som olika arbetsmoment innebär och hur jag själv bidrar till ett säkert bygge.

Bortsett från de mer praktiska kurserna, finns det utbildningar som syftar mer till personlig utveckling och strategisk kunskap. Jag gick kurser inom partnering, kvalité och miljöstyrning, ekonomistyrning, planering och ledarskap samt kurser inom olika programvaror och verktyg som används inom NCCs såsom Plancon och Projektportalen. De här kurserna inspirerande mig väldigt mycket och gjorde att jag ville prova nya metoder och testa mina kunskaper och ledaregenskaper i verkligheten.

Sedan jag började på NCC i juni 2014 har jag gått åtta onlinebaserade kurser och elva gruppgemensamma kurser. För att en kurs ska ge mervärde krävs att man får möjlighet att använda kunskapen och tekniken som man lärt sig. Traineeprogrammet erbjuder precis detta: vi får prova på att arbeta i produktionen så väl som med anbudskalkylering och inköp. Vi kan därmed testa vår kunskap och lärdom från skolan inom flera områden, dessutom erbjuder NCC ytterligare utvecklingsmöjligheter genom anpassade kurser som gör att vi kan mogna och utvecklas i vårt arbete.

Vi får inte glömma (och här vill jag citera min landsman Johann Wolfgang von Goethe) att kunskap inte är nog, den måste också brukas; vilja är inte nog, vi måste också handla.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.