En dag på jobbet med Minh

Hej! Jag är fortfarande kvar på utbyggnaden av Roslagsbanan i Täby kyrkby där jag jobbar med kvalitet och miljö. Den här gången får ni hänga med mig under en vanlig arbetsdag.

Jag tänkte nämligen låta er följa mig genom det klassiska bloggkonceptet ”ett foto i timmen”. Vi kör igång!

Kl 07:00. Checkar in på kontoret och tar en morgonrunda ute på projektet i soluppgången. Vår beställare SL har köpt en villa intill vårt arbetsområde och här sitter majoriteten av alla tjänstemän.

Kl 08:00. Tar ett vattenprov. Vi har ett par sedimenteringscontainrar på vårt projekt där vi samlar vårt länshållningsvatten. Enligt vår provtagningsrutin ska ett vattenprov tas var 14:e dag eller när vi har släppt 300 m3. Provet skickas sedan till ett labb som analyserar proverna och mäter värden som oljeindex, fosfor och kväve.

Kl 09:00. Länsvattnet som vi släpper på dagvattenledningen rinner till slut ut i ett dagvattendike som leder till Vallentunasjön. Den senaste veckan har länsvattnets pH-värde varit något högt så jag cyklar ner till diket för att kontrollera att vi lyckats sänka pH-värdet innan vattnet når recipienten.

Kl 10:00. Går en intern kurs som handlar om företagsekonomi i projekt. Intressant!

Kl 11:00. Lunch! Vid den här tiden brukar jag vara dödshungrig. Idag blir det lasagne med extra mycket ost.

Kl 12:00. Dags för skyddsrond tillsammans med mina duktiga kollegor. En gång i veckan går vi igenom hela arbetsområdet och för protokoll över punkter som till exempel bristfälliga gångvägar och skyddsräcken som saknas.

Kl 13:00. Jag och min kollega Helena får besök av NCC Industry. Tillsammans tar vi prov på makadamen som därefter analyseras på NCC Industrys labb. SL har höga krav på att makadamen håller god kvalitet och vi tar prover regelbundet för att säkerställa att kraven uppfylls.

Kl 14:00-15:00. Just nu har vi förbesiktningar varje vecka. Den här dagen är det dags att besiktiga en av de tre broarna som vi har gjutit.

Kl 16:00. Vi infiltrerar dygnet runt för att försöka höja grundvattennivån. Här mäter vi att vattenflödet är rätt och sedan är det dags att åka hem!

Trevlig helg!
//Minh

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.