En alldeles egen mentor

För det numera seniora traineegänget har fas två av traineeprogrammet kört igång; Mentorsprogrammet. Sedan starten av traineeprogrammet hösten 2015 har vi väntat på att få en alldeles egen mentor som kan vägleda oss i karriären. Förväntningarna var därför minst sagt höga inför uppstartsträffen som gick av stapeln i mitten av januari.

För det numera seniora traineegänget har fas två av traineeprogrammet kört igång; Mentorsprogrammet. Sedan starten av traineeprogrammet hösten 2015 har vi väntat på att få en alldeles egen mentor som kan vägleda oss i karriären. Förväntningarna var därför minst sagt höga inför uppstartsträffen som gick av stapeln i mitten av januari.

Efter en högst effektiv matchningsprocess fick vi i början av december reda på vilka traineer och mentorer som hade parats ihop. Matchningen skedde med hjälp av en intervju, där vi även fick chansen att komma med eventuella önskemål. I tiden mellan beskedet och första mentorsträffen fick alla mentorspar i uppdrag att träffas (i verkligheten eller virtuellt) för att bekanta sig med varandra inför den egentliga uppstarten.

Uppstartsträffen

I mitten januari var det ett gäng förväntansfulla mentorer och adepter som samlades i ett konferensrum på Vallgatan. Mentorsprogrammets ledare Karin Ahlström (som även gjort matchningen) hälsade oss välkomna och började dagen med att prata förväntningar och farhågor inför kommande år. Därefter gick Karin in på kärnan av mentorskapet; mentorns respektive adeptens roll samt relationen mellan de båda parterna. Förmiddagen fortsatte med erfarenheter från tidigare år, inte minst vad tidigare traineer värderat som störst nytta av mentorskapet. Det visade sig (föga förvånande) vara en hel del som våra föregångare fått ut av mentorssamtalen. Jag tror att samtliga av oss traineer kände av stundens allvar, liksom lusten att göra det mesta möjliga av kommande mentorsträffar.

Hög koncentration bland mentorer och adepter

Efter en stärkande lunch delades vi upp i en mentor- respektive adeptgrupp, där vi på var sitt håll kunde diskutera förmiddagens lärdomar och intryck. Grupperna samlades därefter åter och dagens höjdpunkt inleddes – om ni frågar mig alltså – nämligen ett block om kommunikationsstilar. Enligt modellen som redogjordes för finns fyra olika kommunikationsstilar: lyssnande, entusiastisk, drivande och argumenterande. För att få reda på vilken stil som var och en av oss vanligen använder fick vi börja med att läsa igenom 24 st påstående och fördela poäng enligt anvisning Poängen summerades och simsalabim fick vi alla ett hum om vilken eller vilka kommunikationsstilar vi oftast använder oss av. Inget vattentätt resultat, men för min del stämde resultatet mycket väl överens med min egen uppfattning. (För den nyfikne kan jag avslöja att Entusiastisk och Drivande hamnade på delad förstaplats).

Mentorer och adepter fick därefter chansen att diskutera kommunikationssätt och kommunikationssvårigheter med likasinnade. I den entusiastiska gruppen var det livliga diskussioner, medan det inte sades så mycket i den lyssnande gruppen. 😉 Skämt åsido, vi fick alla med oss några användbara tips inför framtida samtal, inte minst mentorssamtalen.

Uppstartsträffen avslutades med varma lyckönskningar från Karin och därefter plockade många mentorspar fram kalendrarna för att boka in nästa samtal.

I valet och kvalet

Det är ett spännande år vi har framför oss! Snart är traineeprogrammet slut och vi går in i nästa fas, in i våra nya roller. Det är stora, spännande val som vi står inför och jag kan garantera att dessa kommer diskuteras under samtliga mentorssamtal kommande månad.
Vilken tur att vi har en mentor som kan stötta längs vägen!

Trevlig helg!
Emilia

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.