Daniel Gästbloggar

Hej!

Hej!

Jag heter Daniel och har sedan ett år tillbaka jobbat som trainee på Building Hus i Stockholm.

En gemensam nämnare under hela min traineetid har varit Södersjukhuset i Stockholm. Där bygger NCC två nya hus, en servicebyggnad och en behandlingsbyggnad, på totalt ca 35000 m2. Här har jag varit höger hand till biträdande projektchef och därmed varit delaktig i princip alla discipliner. Jag har bland annat gjort inköp, allmänt ekonomi- och prognosarbete, projektering samt haft ansvar för överlämnandeprocessen till kund. Jag har därmed fått en väldigt stor insyn i hur de olika disciplinerna jobbar, utan att ha gjort specifika rotationer inom dessa områden, samtidigt som har fått en mer överskådlig syn på hur disciplinerna samverkar och kommunicerar med varandra.

En fördel som jag har sett med att vara kvar på samma rotation en längre tid är att man hinner se en större del av processen. De inköp som jag har varit delaktig i har jag kunnat följa hela vägen från upphandling till produktion och därmed se resultatet av upphandlingen. Man har även chansen att kunna ta ett större ansvar i den roll man gör sin rotation inom och därmed få en ökad förståelse.

Förutom Södersjukhuset har jag även deltagit i anbudsprocessen med affärsgruppen på avdelningen. Förfrågningsunderlag från kunden kan variera väldigt mycket där kunden värderar olika parametrar i anbuden. I vissa fall utvärderas anbudet nästan uteslutande efter pris vilket gör att förarbetet med att hitta bra leverantörer och underentreprenörer väldigt viktigt då ett anbud kan vinnas/förloras mot en konkurrent med 1 SEK skillnad. I andra fall kan kunden värdera mjukare värden högre än priset. Då anses t.ex. kompetensen hos projektets utförare och hur beskrivningen av hur projektet kommer genomföras viktigare. I den senare av fallen har NCC en stor fördel gentemot många konkurrenter då vi har väldigt mycket kompetens inom företaget att dra nytta av.

För att avsluta detta inlägg vill jag säga att traineeprogrammet på NCC har två stora styrkor enligt mig. Den första är att programmet kan anpassas och utformas efter dina egna intressen, så länge du är tydlig med vad du är intresserad av. Den andra styrkan är att man lär känna företaget på ett sätt som jag annars tror hade tagit många år då man får chansen att jobba med otrolig många och drivna kollegor inom företaget.

Nu är det inte långt kvar till en efterlängtad semester. Jag hoppas ni får en skön sommar, det ska i alla fall jag ha!

//Daniel Andersson

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.