Chefskap i motgång

I mitt förra inlägg ”Vindskydd eller väderkvarn” tog jag upp chefskap i svårare tider. Och idag när jag satt och läste Region Nytt, som är ett nyhetsblad som kommer ut i respektive region på NCC, kom jag att tänka på det ämnet igen.

I mitt förra inlägg ”Vindskydd eller väderkvarn” tog jag upp chefskap i svårare tider. Och idag när jag satt och läste Region Nytt, som är ett nyhetsblad som kommer ut i respektive region på NCC, kom jag att tänka på det ämnet igen.

En artikel redogjorde för vad som sagts under NCC:s chefskonferens som var förra veckan, bland annat hade ledarskapet i en organisation under förändring tagits upp. De kom fram till att för att lyckas bra som ledare finns fyra gemensamma nämnare. Det första handlar om att inte rygga för problem som upplevs som jobbiga, det andra att följa den fastlagda strategin, den tredje är att satsa på rätt människor och till sist att visa tydliga värderingar.

Jag sökte på chefskap och sämre tider och hittade en artikel på chef.se. Den radade upp tio punkter för att klara en nedgång:

1. Bygg verksamheten på gemensamma värderingar
2. Lär av din egen och andras historia
3. Fokusera mer på ledarskap än chefskap
4. Träning i stället för utbildning
5. Låt alla dela framgång och risk
6. Rekrytera inte bara på kompetens
7. Släpp aldrig kostnadskontrollen
8. Använd symbolåtgärder
9. Fokusera på kunden
10. Gå från ord till handling kräver mod

De här tio punkterna speglar väldigt väl det som sades på vår chefskonferens. Just värderingar tycker jag är en viktigt punkt, den tänker jag ta upp i mitt nästa inlägg!

Du kan läsa hela artikeln på http://chef.se/tio-rad-foer-att-klara-en-nedgang/

Ha en trevlig långhelg!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.