Byggbranschen vs industrin

Om man som ny ingenjör på t.ex. Scania eller Toyota lyckas tjäna in några sekunder i produktionslinjen ska man vara stolt över sig själv. Deras produktion är minutiöst optimerad och att förbättra den ytterligare är inte en lätt uppgift.

Om man som ny ingenjör på t.ex. Scania eller Toyota lyckas tjäna in några sekunder i produktionslinjen ska man vara stolt över sig själv. Deras produktion är minutiöst optimerad och att förbättra den ytterligare är inte en lätt uppgift.

Så är det inte att komma ut i byggbranschen. Här handlar det inte om sekunder, minuter eller timmar utan om dagar och veckor som kan tjänas in med ganska lätta medel.

De områden som jag på rak arm kan komma på är logistik, samordnade inköp, planering, internationella inköp, generalisering av tekniska system, typ lösningar, IT-stöd, virtuellt byggande… ja listan kan göras lång.

Jag menar inte att dessa områden är helt eftersatta i byggbranschen, men att det finns stor förbättringspotential. Jag tycker att det är kul och utmanande att komma ut i en bransch där det finns mycket att göra och förbättra.

…även om den inte alltid känns så förändrings benägen. Det kommer förhoppningsvis förändras i och med föryngringen som pågår! Och en av de få fördelarna i lågkonjunkturer är att verksamheter tvingast optimeras, förnyas och förbättras för att överleva.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.