Bryter för ett ekonomiinlägg

Hej! Mitt namn är Rebecka Hellgren och jag är Finance trainee på kontoret i Solna. Som ni tidigare har läst här på bloggen går de andra traineerna civilingenjörsprogrammet så jag kommer att bryta mönstret och istället berätta om min tid som Finance trainee på NCC.

Inom ekonomiprogrammet kommer jag att få arbeta inom olika delar av NCC Finance. Sedan september har jag varit hos affärsområdet Industry, som är verksamma inom produktion av stenmaterial och asfaltprodukter samt utför asfaltsbeläggning.

Innan andra vågen av Corona bröt ut hade jag möjligheten att påbörja programmet med att åka ut och besöka Industrys kärnverksamhet. Jag besökte ett antal asfaltverk bland annat i Tagene och Arlanda. Där erhöll jag en noggrann genomgång i hur asfalten framställs och hur den sedan transporteras ut till beläggning.

Lastbil på asfaltsverk

Asfaltsverk

En vecka på platskontoret

Därefter fick jag chansen att spendera en veckas tid på platskontoret i Södertälje där man är verksamma inom Industrys beläggningsverksamhet. Jag fick vara med i deras dagliga arbete samt se hur de arbetar när de lägger asfalt. Därefter begav jag mig till servicecenter i Borås och i Rosersberg. Det är två centraliserade kontor som arbetar med att hjälpa både företagskunder och privatkunder med in- och utvägning av asfalt och stenmaterial ute på verken. De arbetar också med service kring beställning, leverans samt fakturering av sten och asfalt. Jag fick se hur de arbetar i sina processer och hur de har utvecklat sina avdelningar eftersom detta tidigare har gjorts lokalt ute på verken.

Med en tydligare förståelse för Industrys verksamhet i bagaget gav det mig lärorik kunskap som jag sedan hade stor nytta av när jag var tillbaka på kontoret i Solna. För att kort sammanfatta har jag fått ta del av många teamsmöten som har varit en blandning av prognosgenomgångar, kvartalsrapportering, budgetering, investeringskalkyler, kassaflödesuppföljning, projektgenomgångar och mycket mer.

Fem otroligt lärorika månader

Jag har även haft möjligheten att under en längre tid följa controllers i deras dagliga arbete inom Asfalt och Hercules. Det har givit mig en djupare förståelse i hur Industry arbetar med kostnadsallokeringar ända ut på projektnivå samt successiv vinstavräkning. Under mina fem månader på Industry har jag haft blandade uppgifter – allt ifrån att assistera vid skrivandet av budgetkommentarer till att beräkna teamkostnader inom Asfaltbeläggning. Det har varit fem otroligt lärorika månader. I februari är det dags för min första rotation, till Group Finance vilket ska bli väldigt spännande.

Trevlig helg!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.