Bredden i det stora företaget

Schaktfritt ledningsbygge, pålning och spontning, skolbyggnad, fräsning av beläggningar och geoteknik. Detta är bara ett axplock av de olika divisioner och kompetenser jag kommit i kontakt med under mina 5 månader som KTP trainee på NCC.

Schaktfritt ledningsbygge, pålning och spontning, skolbyggnad, fräsning av beläggningar och geoteknik. Detta är bara ett axplock av de olika divisioner och kompetenser jag kommit i kontakt med under mina 5 månader som KTP trainee på NCC.

Hej allesammans! Hardy Nordling heter jag och tog examen från LTH i somras. Idag är jag inne på min femte månad som trainee på NCC Civil South. Jag tänkte berätta lite kort om min väg in på NCC och hur min första tid som trainee varit samt vilka rotationer jag hunnit med så här långt in i programmet.

Innan min anställning som trainee skrev jag mitt examensarbete i samarbete med NCC Infrastructure i Helsingborg. Vilket var ett bra sätt att lära känna företaget och även den produktionsgrupp som jag idag tillhör. Det första projektet jag landade på var marksanering och förberedelser för byggnation av Villanskolan i Ängelholm. Nedan bilder visar området där skolan börjar arta sig, från marksanering till montage av dom första väggelementen.

Efter sommaren blev min första rotation till mätteknik. I det dagliga arbetet som mättekniker har jag följt flera olika projekt tillsammans med vår mätningschef. Förutom att bekanta sig med utrustningen för att klara av utsättning i praktiken har jag även fått göra modeller till maskinernas grävsystem. Att i ett tidigt skede få sätta sig in i rollen som mättekniker har stärkt min förståelse för ritningar och varför de är uppbyggda som de är. Arbetet har även inneburit att jag fått interagera med flera av NCC:s många olika spetskompetenser.

Jag har haft möjlighet att arbeta med våra vänner på de andra affärsområdena Building och Industry. NoDig som erbjuder schaktfria tekniker för ledningsbyggande kom jag i kontakt med då jag var inblandad i en gatuombyggnad och VA-sanering. Deras kunnande användes till schaktfri infodring av 320m dagvattenledning.

I ytterligare ett projekt har jag stött på Hercules, vilka är i full gång med att få ner 346 stycken pålar inför nybyggnation av tre lägenhetshus, vilket ni kan se på bilden nedan.

Att få en inblick i NCC:s stora palett av spetskompetenser och få vara delaktig i planering och utförande av dessa moment har förstås varit nyttigt för förståelse samtidigt som det alltid är roligt med nya spännande maskiner och tekniska lösningar. Om jag nu vänder blicken framåt så har jag arbetsledning, anbud och inköp som kommande rotationer vilket ska bli mycket spännande!

/Hardy Nordling, Trainee, Civil South

 

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.