Badhus, djupt vatten för många men inte för NCC

Hej igen kära vänner! Nu har det gått drygt två månader sen sist och det har då blivit dags för ett nytt inlägg. Det har hänt mycket under den senaste tiden. Strax efter mitt förra inlägg var jag med och lämna in ett anbud och påbörjade därefter min rotation på inköp. Det skulle visa sig vara en kort men intensiv rotation. Då det tyvärr inte fanns ett passande projekt i tiden för mig att sätta mig in i på inköp, fick jag strax påbörja en tredje rotation.

Trots en kortvarig vistelse på inköp hann jag med en hel del nyttiga moment. Inköpsarbete hängde bra samman med det jag tidigare fått göra under min kalkylrotation. Med en trygg utgångspunkt i att hantera inköpsportal och förfrågningar fick jag chansen att borra mig djupare ner i förfrågningar och avtalsrelaterade frågor.

Men låt oss ta det från början. Innan man tecknar avtal med underentreprenörer och leverantörer skall Administrativa föreskrifter upprättas, vilket fick bli en av mina första uppgifter. Administrativa föreskrifter, till vardags i bygg- och anläggningsbranschen kallat AF-del, är ett skriftligt dokument där man formulerar de krav man har som beställare när en entreprenad upphandlas. Dokumentet blir en mycket väsentlig del av det kontrakt / beställningsskrivelse som upprättas mellan beställaren och entreprenören.

Med en välskriven och granskad AF-del till hands kan man känna sig trygg i att teckna avtal eller avropa diverse material. Det jag även fick göra på inköp var att delta i olika inköpsmöten där man fick en klar bild över hur diskussionerna i ett sådant skede förs och vad som kan vara bra att ha med sig. Inköpsarbete kräver att man har god kunskap över projektets framdrift vilket är avgörande för att avrop ska ske i god tid för att inte riskera stillestånd ute i projekten.

Burlövsbadet

Jag fick under ett par tillfällen som inköpsspecialist komma i kontakt med projekt Burlövsbadet där NCC tillsammans med Burlövskommun bygger ett badhus i Arlöv. Att bygga badhus medför en del utmaningar och krav som utmärker sig till följd av badhusmiljön. Men NCC låter sig inte sig skrämmas av denna uppgift. Genom god kommunikation med ”badhusgruppen” och mycket kompetens i laget ser vi till att bygga Sveriges bästa badhus.
Som jag tidigare nämnde var på jakt efter en ny rotation och utmaning som trainee och Burlövsbadet visade sig vara destinationen. På Burlövsbadet var man i behov av personal, projektingenjören på plats hade mycket att stå i och arbetsledarna hade nytta av någon som kunde ansvara över GK-relaterade uppgifter.

Projektingenjör

Då jag tidigare haft som önskemål att få en inblick i projektingenjörens arbete passade detta projekt mig väldigt väl. Min roll blev på så sätt en kombination av arbetsledare och projektingenjör. Jag hjälper till med att hålla kolla på entreprenörers och leverantörers betalningsplaner, ser till så att både material vi bygger in samt material vi använder i produktionen uppfyller de NCC och Burlövs kommuns miljökrav. Jag får även sköta diverse administrativa uppgifter för att bland annat säkerställa att alla har uppdaterade bygghandlingar.

Arbetsledare

Mitt ansvarsområde som arbetsledare har i största utsträckning omfatta logistiska frågor. Jag ansvarar bland annat över vår liftpool. Det innebär att se till så att vi har liftar där det behövs, att liftar står på rätt person samt allmän kontroll över liftarna på plats.

Brandsläckare och första hjälpen-utrusning.

För att säkerställa en god arbetsmiljö spelar logistiken på arbetsplatsen en avgörande roll. Därför har jag fått se till att vi ständigt uppdaterar vår APD-plan, att vi har tydliga utrymningsplaner och förstahjälpen stationer, ser till att spärra av områden där det råder risk för fall, att vi har det rent och snyggt på plats och att vi tömmer våra sorterar och hanterar material på ett korrekt sätt. En annan viktig del är att alla som befinner sig på NCC:s byggarbetsplatser måste få tydlig informationen om vad som gäller på våra arbetsplatser. Detta är något som jag tydligt går igenom med alla som kommer till oss i samband med inskrivningen.

Nu fortsätter jag vidare med mitt arbete för att se till att Burlövsbadet blir Sveriges kanske bästa badhus. Och för er som undrar, så har jag inte blivit VD än, jag får ”dyka” djupare ner i trainee-tjänsten först 😉

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.