Att projektera ett sjukhus

Det har nu gått nästan en tredjedel av traineeprogrammet, men jag tänkte ändå passa på att berätta lite om min första rotation med projektering av Södersjukhuset i Stockholm. Min sista dag med projektering var också leveransdag av kalkylhandlingar, och vi hade således uppnått en milstolpe i projekteringstidplanen.

Det har nu gått nästan en tredjedel av traineeprogrammet, men jag tänkte ändå passa på att berätta lite om min första rotation med projektering av Södersjukhuset i Stockholm. Min sista dag med projektering var också leveransdag av kalkylhandlingar, och vi hade således uppnått en milstolpe i projekteringstidplanen.

Att projektera innebär att samordna alla detaljer mellan olika teknikdiscipliner mot färdiga bygghandlingar. Bygghandlingarna är det som man sedan bygger efter i produktionen. Projekteringen sker i flera steg, och den del jag har varit med om är att utveckla befintliga systemhandlingar till kalkylhandlingar, för att förfina detaljerna mot den slutprodukt som kunden är ute efter. Denna milstople i projekteringstidplanen är däremot framförallt till för att ha mer korrekt underlag till en kalkyl, dvs vilken kostnad skulle det projekterade underlaget hamna på.

Under min projekteringsrotation var det intensivt med möten till höger och vänster nästan varje dag för att reda ut frågetecken så som planlösningar, rördragningar och gränsdragningar mellan projektörer och olika byggnader. Det är nämligen så att vi projekterar för att bygga två nya byggnader, där den ena (vårdbyggnaden) ska länka samman med en befintlig vårdbyggnad, och där marken kommer vara gemensam med ytterligare en byggnad som byggs av ett annat företag. Därtill finns det ytterligare ett antal länkar mellan byggnader att ta hänsyn till. Så vem står för vad?

Centralt varje vecka var så kallade projektstudios. Då samlade vi minst en projektör från varje disciplin för en gemensam genomgång av aktuella frågor och utredningar. Pull-planning har också varit en stor del av framfarten på dessa möten. En hel dag är då avsatt för projekteringsmöte och arbetsmöten där alla parter ska vara på plats på projektkontoret. De som håller i dessa dagar kallas projekteringsledare. Att vara projekteringsledare ser jag som ett annat ord för projektledare, då du är främst ansvarig för att samordna alla parter mot ett gemensamt mål.

Det mest fascinerande har för mig varit att lyssna till de specialistkunskaper som våra projektörer besitter, och att inse att vi tillsammans ska bygga ett fullt fungerande sjukhus. Rotationen har varit utmanande för mig eftersom jag är relativt ny i byggbranschen, och att projektera kräver en del erfarenhet av byggprocessen för att inte missa några detaljer. Mitt mål blev således att suga åt mig så mycket som möjligt genom att bland annat skriva anteckningar på varje möte. Mina anteckningar har sedan kommit till nytta även för det formella protokollskrivandet som jag har lärt mig ska upprättas vid varje möte för dokumentation. Framförallt fick jag en bra grund att stå på i arbetet med kalkylen.

Största insikten jag tar med mig från min första tid här på NCC är att det är enormt många parter inblandade i en sådan här organisation, vilket gör samarbete otroligt viktigt eftersom vi är starka tillsammans!

Trevlig helg!

Johanna

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.