Att arbeta som anbudsingenjör

Efter att ha varit ute i produktionen i åtta månader roterade jag in till kalkylavdelningen på kontoret i Malmö. Här är arbetstiderna mer flexibla och det är skönt att kunna flexa. Det jag såg fram emot mest inför rotationen in till kontoret var helt klart sovmorgnarna, att slippa starta arbetsdagen redan klockan sju på morgonen vilket innebar uppstigning strax efter klockan fem för att hinna med bussen ut till projektet. Tro det eller ej så har jag fortsatt att stiga upp tidigt på morgonen, men i och med att pendlingstiden är kortare får jag lite sovmorgon i alla fall.

Jag tycker alltid att nya rotationer är spännande, jag får byta arbetsuppgifter och lär mig därmed massor med nya saker samtidigt som jag får träffa och lära känna nya arbetskollegor och byta arbetsmiljö. Även om att det finns en massa positivt med att byta arbetsuppgifter kan det till en början kännas som en utmaning, det är mycket information och kunskap att ta in och det tar tid innan man kommit in i sin nya yrkesroll.

Inne på kalkylavdelningen arbetar jag som anbudsingenjör, men vad innebär det egentligen att vara anbudsingenjör? Som anbudsingenjörer bedömer vi den totala kostnaden för att utföra ett byggprojekt. Detta innebär att vi bland annat måste bedöma materialkostnad, tidsåtgång, tjänstemannakostnader, eventuella kostnader för konsulter och kostnaden för etableringen. Vi måste fundera kring hur bygget ska utföras, hur lång den totala byggtiden är och vilka hjälpmedel som behövs under produktionen (lyftkranar, byggnadsställning, väderskydd, maskiner m.m.). I och med att NCC oftast hyr den här typen av utrustning är kostnaden tidsberoende, därför behöver vi veta under hur lång tid utrustningen kommer att användas för att kunna bedöma den totala kostnaden. Då många kostnader är tidberoende är det extra viktigt att ha en känsla för tidsåtgång både för enskilda arbetsmoment och den totala byggtiden. En erfaren platschef kan vara till stor hjälp för att diskutera produktionsutföranden, bedöma byggtid och hur många tjänstemannatimmar som kommer att krävas.

Mängden material som går åt i projektet är också en viktig faktor för byggkostanden. Det gäller att ta reda på hur många kvadratmeter vägg som ska byggas, hur mycket golv som ska läggas, hur mycket bjälklag som ska gjutas och så vidare. Det finns ett antal olika sätt att få fram mängder på, det vill säga kvadratmeter bjälklag, vägg eller golvyta. Om projektet har en fungerande BIM-modell, en 3D-modell av projektet som innehåller information om konstruktionens fysiska och funktionella egenskaper så som dimensioner, lägesinformation och materialsammansättning går det att utvinna materialmängderna ”automatiskt” med hjälp av datorprogram. Tyvärr är det ytterst sällan som det finns BIM-modeller redan i anbudsskedet. Ofta är underlagen väldigt tunna och ibland finns det bara enkla skisser att utgå ifrån. I de allra flesta fallen måste vi själva mäta upp ytorna, då använder vi andra programvaror där vi kan mäta upp ytor utifrån 2D ritningar i PDF-format.

Mängdberäkning

Mängdberäkning med hjälp av Geometra

För att få en uppfattning om kostnaden för arbeten som NCC inte utför själva t.ex. installationsarbeten, målning eller golvläggning skickar vi ut förfrågningar till entreprenörer som är experter inom det specifika området. Vi skickar också ut prisförfrågningar till olika materialleverantörer för att få reda på inköpskostnaden för t.ex. dörrarna eller skåpsinredningen till projektet. Att skicka ut förfrågningar till underentreprenörer och leverantörer ger en extra dimension till yrkesrollen, arbetet blir mer varierat samtidigt som vi skapa oss ett brett nätverk inom branschen.

Som anbudsingenjörer arbetar vi ständigt mot tydliga och ibland tighta deadlines, varje förfrågan har ett slutdatum och klarar vi inte av att lämna vårt anbud innan anbudstiden gått ut är vi ute ur matchen. Vad som krävs för att bli tilldelad ett projekt varierar mellan olika upphandlingar, det är beställaren som väljer upphandlingsförfarandet. Ibland sker upphandlingar efter lägsta pris och ibland vägs fler parametrar in i tilldelningsbeslutet så som organisation, erfarenhet eller referenser. Att lämna anbud är en match mellan byggentreprenörerna där alla deltagare spelar med små marginaler. För att vinna matchen och därmed bli tilldelad ett projekt kan det krävas att priserna pressas ordentligt. Det är ett farligt spel för i slutändan måste vi också kunna genomföra projektet för den summan som offererats i anbudet, klarar vi inte det kan det hända att projektet går med förlust.

Nu har ni fått en liten beskrivning av min yrkesroll. Jag hoppas att det har gett er en bättre bild av vad det är jag egentligen gör och vad det innebär att vara anbudsingenjör. I mitt nästa inlägg tänkte jag berätta lite mer om projektet jag arbetar med just nu.

Ha det fint allihop!

/Hanna

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.