APD-plan

Camilla
Camilla
En av mina huvuduppgifter här på Clarion Arlanda är att ansvara för uppdatering av APD-planen (arbetsplatsdispositionsplanen) samt att se till att denna kommuniceras ut i projektet. Vi har valt att göra våra APD-planer i 3D och använder oss av ett program som heter Google Sketchup. Fördelarna med att jobba i 3D är att platsledningen kan testa olika placeringar av bodar, kranar, lagerytor och andra objekt för att direkt kunna skapa en så genomtänkt APD-plan som möjligt. En APD-plan i 3D underlättar även kommunikationen med våra yrkesarbetare, underentreprenörer, leverantörer och kunder eftersom alla får samma kontreta bild av projektet.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.