7 x kaffekopp

Erik

Erik

I vilket byggprojekt som helst är det många inblandade parter – beställare, leverantörer och underentreprenörer. Det innebär i sin tur att många möten hålls för att planera eller stämma av arbeten. De är lite olika i sin struktur beroende på vilka frågor som är aktuella men minsta gemensamma nämnaren är att kaffe serveras – i mängder.

Idag har det hållits två möten – ett startmöte med betongleverantören och ett med beställaren av projektet.

På startmötet för betongen hanterades frågor som var, när och hur leveranserna ska ske. Det klargjordes vilka personer som ska vara inblandade och hur samordning och kommunikation ska fungera mellan NCC och leverantören. Det är mycket som är nytt för mig, särskilt de praktiska aspekterna av gjutning, leveranser och klassning av betongblandningen. Det ska därför bli riktigt intressant när jag ska på liten inofficiell kurs kombinerat med studiebesök om några veckor hos leverantören.

Det andra mötet för dagen med beställaren syftar till att kunden ska ha koll på hur projektet rullar på. Dessa byggmöten hålls kontinuerligt under hela projekttiden och vi har byggmöten ungefär varannan vecka. I början hade jag inte så mycket att tillföra på mötena utan var mest med för att lära mig strukturen och vilka frågor som brukar behandlas. Det var en go känsla att idag på byggmötet kunna svara för de områden och arbeten jag håller i. Bra träning också i att föra ett resonemang, lyssna och besvara synpunkter och tankar.

Summa summarum. Onsdag 12 januari – 7 koppar kaffe två möten senare.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • NCC Blog

    13 januari, 2011 14:15

    Sen kan man vara lite rebellisk som jag och dricka te istället :)¤Josefin