Viktigt att få träffas som skyddsombud

Att jobba som yrkesarbetare inom anläggning är extremt kreativt och ger dig många möjligheter till att bli bättre problemlösare. Får man dessutom förtroendet att vara skyddsombud får man ett annat typ av ansvar som utvecklar en ytterligare.

Att jobba som yrkesarbetare inom anläggning är extremt kreativt och ger dig många möjligheter till att bli bättre problemlösare. Får man dessutom förtroendet att vara skyddsombud får man ett annat typ av ansvar som utvecklar en ytterligare.

Det är inte alla som vill vara skyddsombud – det kan vara känsliga grejer det handlar om men jag har inga problem med att säga vad jag tycker och tänker och jag tycker om att ta ansvar. Jag har jobbat som skyddsombud i tre år så jag är rätt ny, men jag har kollegor som har varit skyddsombud i typ tjugo år. Jag upplever ändå att vi lär av varandra, vi är ett bra gäng.

För ett tag sen var jag och några av mina skyddsombudskollegor på studiebesök i Stockholm. Vi besökte Nordbygg (en mässa som riktar sig mot bygg och fastighetsbranschen) för att kolla på nya verktyg som ökar säkerheten och minskar risken för arbetsskador och arbetssjukdomar. Vi testade en massa nya verktyg, bland annat en motorsåg för betong, andningsmasker med friskluft, lättviktsstövlar och en tigersåg med betydligt lägre vibrationsvärde än de vi har idag. Resan innehöll också grupparbeten och workshops där vi bland annat diskuterade skriftliga riskbedömningar och vad som ska ingår i en sådan.

Den här typen av erfarenhetsutbyte är viktigt och ger mycket, att höra hur de andra gör i olika situationer och hur de löser problem är alltid intressant och värdefullt att höra. Att få träffas i grupp, och göra resor, studiebesök och grupparbeten eller vad det nu kan vara, stärker gemenskapen oss mellan, det utvecklar vår roll och stärker vårt engagemang. När man träffas mer avslappnat lär man känna varandra på ett bättre sätt och skapar en tätare kontakt mellan skyddsombuden. Då blir det enklare för oss att kontakta varandra när vi behöver hjälp. Det är nyttigt att få reflektera ibland och att få ett inflöde av energi och nya idéer så att vi kan bidra på ett bra sätt till vår arbetsmiljö.

Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig fråga, jag värnar om mina kollegor och känner att jag gör en bra insats. Att få lagets förtroende att verka som deras skyddsombud är något som jag värdesätter högt och det är något jag absolut fortsätta med. Min förhoppning är dock att vi blir fler, vi fyller en viktig funktion!

//Robin Wandeby, Skyddsombud NCC

 

[box] Faktaruta från Wikipedia: Ett skyddsombud på en arbetsplats är en person som är utsedd av arbetstagarna (i praktiken av lokal facklig arbetstagarorganisation, om sådan finns) att företräda både ordinarie och inhyrd personal i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka skydd mot ohälsa och olycksfall och bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Skyddsombud ska få möjlighet att ta del av sådant som rör arbetsmiljön, delta i utbildningar och har rätt att vara med när man ändrar om eller planerar nya lokaler. Skyddsombudens rättigheter är i Sverige reglerade i arbetsmiljölagen (AML)[1], arbetsmiljöförordningen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS).[/box]

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.