Vi lyser upp vintermörkret

I Luleå arbetar vi sedan 2014 med Östra Länken, ett projekt för att anpassa stadens vs-system för att klara befolkningstillväxten från 75 000 till 130 000 människor.

Det är ett stort projekt som redan pågått i flera år. Det är både intressant och spännande att vara platschef här och jag är stolt över att vi tar väl hand om våra medarbetare i projektet genom att fokusera mycket på god arbetsmiljö. Vårt hälso- och säkerhetsarbete pågår året om, men nu till vintern behöver vi fokusera extra på flera saker.

All produktionspersonal har pannlampor och så satsar vi på extra belysning i på arbetsplatsen. Det är bra mörkt nu! Våra yrkesarbetare har också kommunikations-headset som bidrar till både ökad effektivitet, när kommunikationen blir smidigare, och att vi undviker olyckor.

Jobb som bara kan göras vintertid

Det är ingen nyhet att vintern innebär halka! Hos oss har vi utsett lastmaskinsförarna som ansvariga för halkbekämpning. De kommer extra tidigt och förbereder arbetsplatsen när snö väntas. Sedan planerar jag också för att det behövs mer resurser vintertid för att rengöra, sanda och hacka is.

Men det är inte bara negativt med vinter. Det finns jobb som uteslutande bara kan göras vintertid. De stora inkopplingsarbeten som vi gör i projektet kan vi bara göra när det är minusgrader. Skulle det regna klarar inte pumparna av de stora flödena.

Varje årstid har inte bara sin charm, för oss är de helt nödvändiga för att vi ska kunna utföra alla slags arbeten i projektet.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.