Vi hjälps åt

Sedan april pågår rivningsarbeten på Nyköpings lasarett. ”100-åringen” har rivits och nu tas huvudentrén bort för att lämna plats åt en ny byggnad, med större och modernare lokaler.

Sedan april pågår rivningsarbeten på Nyköpings lasarett. ”100-åringen” har rivits och nu tas huvudentrén bort för att lämna plats åt en ny byggnad, med större och modernare lokaler.

Utmaningen med sjukhusbygge är att man aldrig vet vad som finns i de gamla byggnaderna. Vi måste hela tiden vara flexibla och hitta nya metoder för de problem som uppkommer.

Jag kom till NCC för att göra min praktik för fyra år sedan och blev sedan kvar. Jag har bland annat hunnit vara med och bygga en skola i Flen och även jobbat med Nyköpings museum.

Bra gäng som hjälps åt

Den senaste tiden har jag lett det förberedande arbetet inför nybyggnationen på Nyköpings lasarett. Det har gått bra och även om omfattande asbestsanering tillkommit, så känns det jättebra att håller tidplanen.

På Nyköpings lasarett är vi ett bra gäng som hjälps åt i projektet. Vi har en tydlig arbetsstruktur och ser till att planera ordentligt. På NCC har jag fått möjlighet att gå olika utbildningar och målet är att på sikt bli platschef.

När vi nu går i mål med det här delprojektet ser jag fram emot att bli blockchef vid Nyköpings lasaretts första stora nybyggnation.

/Marcus Reiman, arbetsledare

Skiss nya Nyköpings lasarett

Så här kommer det nya sjukhuset att se ut. Bild: Carlstedt Ark.

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.