Vi bygger lärandeprogram lika starkt som vi byggde Turning Torso

Dagens snabba förändringar inom byggbranschen ökar kraven på medarbetarnas förmåga till ständigt lärande. NCC fortsätter därför att stärka sin lärandeorganisation. För våra interna utbildare har vi tagit fram ett nytt, innovativt program med just det i fokus.

Programmet genomsyras av NCC:s Star behaviors.

Lika stabilt som vi byggde Turning Torso i Malmö lägger vi nu grunden för programmet med vår värdegrund som stadigt fundament.  Genom träffarna och uppföljning skruvar vi upp vårt lärande ytterligare och lägger nya block av kunskap och erfarenhet som vi nyfiket delar med varandra – allt för att nå nya höjder tillsammans.

Teori varvas med praktik

Med fjärilar i magen men också stolthet går jag in i salen som snart fylls med 44 förväntansfulla medarbetare från våra olika affärsområden, redo för mer kunskap inom lärande. Komplext men ack så viktigt område! Äntligen är det dags för mig att tillsammans med Annika och Lena från Hajja.nu att presentera programmets syfte, innehåll och upplägg för NCC:s interna utbildare.

Vi har vridit och vänt på olika lösningar och skapat ett upplägg som innebär både fysiska och digitala träffar. Under uppföljning av dessa träffar för vi dialog kring vilka verktyg inom lärande som vi har implementerat. Det kan vara i egen utbildning, presentation eller i vardagen däremellan. Programmet baseras på kognitiv neurovetenskap och teori varvas med praktik med syftet att foga samman varför och hur.

Under hela dagen känner jag förundran över hur mycket kompetens vi har på NCC. Gruppdiskussionerna visar tydligt att vi andas våra Star behaviors och bemöter varandra med respekt och tillit. Alla skratt och glada tillrop visar dessutom att vi har roligt ihop också!

Bygger NCC som kunskapsföretag

Varje träff under programmets gång kommer att ägnas åt att lära med och av varandra, reflektera, revidera samt spetsa sin lärförmåga. Deltagarna får strategier och verktyg för att på ett mer effektivt sätt kunna förmedla och lära ut men samtidigt lära in och hantera nya insikter. Livslångt lärande helt enkelt!

Och du som läser detta, kika in på våra lediga tjänster och sök dig till NCC. Vi bryr oss på riktigt och bygger tillsammans NCC som ett kunskapsföretag.

Feedback från deltagarna

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.