Största viltpassagen i södra Sverige

Knappt tre mil österut från Malmö har mina kollegor och jag byggt södra Sveriges största viltpassage över väg E65:an. Det är mycket trafik på E65:an och det inträffar många olyckor på vägen när de kronhjortar som finns i området försöker ta sig över vägen.

Knappt tre mil österut från Malmö har mina kollegor och jag byggt södra Sveriges största viltpassage över väg E65:an. Det är mycket trafik på E65:an och det inträffar många olyckor på vägen när de kronhjortar som finns i området försöker ta sig över vägen.

Det är Trafikverket som är beställare och vårt samarbete har varit väldigt bra. Exempelvis har vi haft en mycket bra dialog med Trafikverket, vilket lett till att sådant som vi inte löst i projekteringen har vi kunnat lösa på plats. Men det är framförallt en sak som varit extra positiv, nämligen att Trafikverket stängde ner ett av två körfält förbi arbetsplatsen samt sänkte hastigheten från 70km/h till 50km/h förbi arbetsplatsen. Det har varit väldigt bra för arbetsmiljön och till glädje för alla inblandade.

När det är trafik som är den största faran på en byggarbetsplats, ligger den allra största riskminskningen i händerna på de som kör. Det enda vi kan göra är att sätta upp olika typer av skydd och göra hastighetsbegränsningar. Enligt min erfarenhet så har bilister alltid bråttom och kör alldeles för ofta för fort förbi arbetsplatser.

Det inträffade även här och det är väldigt mycket trafik på E65:an. Så Trafikverket beslöt att stänga ner ett av körfälten förbi arbetsplatsen och det är vi väldigt tacksamma för. Det finns många risker på en byggarbetsplats som kan innebära stora skador, men trafik är alltid livsfarligt. Därför var det strongt av Trafikverket att stänga ner ett körfält, trots att många bilister klagar över den typen av insatser.

Utmaning att behålla orörd natur

Jag och mina kollegor började bygga i mars 2018 och vi hade invigning förra veckan 26 april 2019. Förutom att bygga själva ekodukten har vi installerat faunastängsel längs med vägen, satt upp avskärmningar och anpassat vägen till motorvägsstandard i broläget.

Det är inte precis dagligdags vi bygger viltpassager (ekodukt och faunabro är två andra ord för samma sak) så arbetet har inneburit många saker som varit speciella. Inte minst var det en utmaning att det inte fanns, och inte skulle finnas, riktig väg fram till bron utan naturen skulle vara så orörd som möjligt.

I maj har vi på NCC vår årliga Hälso- och säkerhetsvecka då vi lägger extra fokus på hur vi kan höja riskmedvetenheten och förbättra säkerheten i våra projekt. En öppen och tidig dialog med beställaren om riskerna med trafiken är en viktig aspekt att ta med in i andra projekt. En lärdom som vi tar med oss är också vikten av att tidigt inviga kunden i de problem som kan förekomma. Ett exempel på det är just hur vi fick ned hastigheten för trafiken i området. Trafikverket var väldigt aktiva i arbetet och såg själva faran med de höga hastigheterna, vilket var till stor hjälp.

Och när du kör förbi ett vägarbete – dra ner på farten! Då tar du hand om de som jobbar där, dig själv och din familj.

 

//Mattias Svensson, produktionschef

 

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.