Vattentätt VA-samarbete i Tanums vattenverk

I ett avseende är Tanum som Gotland; på sommaren blir vattenbristen enorm. För att Tanum ska kunna utvecklas måste kapaciteten i vattenverket ökas och det jobbet pågår just nu.

I ett avseende är Tanum som Gotland; på sommaren blir vattenbristen enorm. För att Tanum ska kunna utvecklas måste kapaciteten i vattenverket ökas och det jobbet pågår just nu.

Vi bygger sex nya bassänger, tre kolfilterbassänger och tre sandfilterbassänger, samt en lågvattenreservoar precis intill det gamla vattenverket strax utanför Tanumshede. Med det nya vattenverket dubbleras dagens kapacitet till 120 liter vatten i sekunder.

Det gamla vattenverket är i fulldrift och de som jobbar där har varit med i processen med att ta fram det nya verket. Det är ju viktigt att de som ska drifta verket kan komma med input om saker och ting så att det blir rätt från början. Framförallt när det gäller den blivande arbetsmiljön.

Tar med lärdomar och erfarenheter

I princip alla vattenverk som NCC bygger görs i partnering. Vår specialistavdelning vatten- och miljöteknik står för VA-processkunskapen och de lokala infrastrukturavdelningarna gör själva bygget. De flesta som är med här i Tanum jobbade tidigare på Kungälvs nya vattenverk och det är såklart en stor fördel eftersom vi tar med oss lärdomar och erfarenheter. Vi har lärt oss mycket om själva reningsprocessen, men det är framförallt tre saker som jag ser att vi har fått med oss:

  • Det är extra noga med betongarbetena i bassängerna, det får inte läcka. Det innebär att vi måste gjuta på annorlunda sätt jämfört med konventionella betongjobb.
  • Att bygga vattenverk är komplext. Det är inte ett vanligt jobb, med vattenverksbyggen är det är extra noga med planeringen så att alla discipliner får sin tid att utföra sitt arbete och utföra det väl.
  • Samordningen av processen på plats måste skötas omsorgsfullt, det är många egenkontroller som ska göras.

Vi har jobbat i ungefär sju månader och ska vara klara med själva bygget i höst. Under hösten tar processinstallationen successivt över projektet och intrimningen av vattenverket görs av våra kollegor på Vatten- och Miljöteknik.

NCC har flera andra VA-projekt i Bohuslän, bland annat Fräknestranden i Uddevalla och Vårvik i Trollhättan. Med tanke på att VA-verken och ledningarna är gamla och i behov av renovering kan det bli mycket VA-jobb framgent. Det ser vi fram emot!

//Stefan Ljungberg, entreprenadingenjör Civil Engineering West

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.