80 projekt om året

Det är min verklighet och jag älskar det! Jag heter Martin och jobbar med allt från att bygga VA-serviser till en fastighet, till nya huvudvattenledningar eller VA-sanering i ett helt område. Allt inom ramavtalet för mindre VA-entreprenader som NCC har med NSVA.

Det är min verklighet och jag älskar det! Jag heter Martin och jobbar med allt från att bygga VA-serviser till en fastighet, till nya huvudvattenledningar eller VA-sanering i ett helt område. Allt inom ramavtalet för mindre VA-entreprenader som NCC har med NSVA.

Jag i princip uppväxt i en grop, både min pappa och farbror jobbade på NCC och flera av mina äldre kollegor har jobbat med dem. Det gillar de att berätta för mig, fast inte så ofta nu som när jag var yngre. Min egen karriär började så smått som sommarjobbare 1993, men 2002 började jag på NCC ”på riktigt” efter att ha utbildat mig till högskoleingenjör med projektledarinriktning på Högskolan i Halmstad. De första tio åren arbetade jag med olika anläggningsprojekt i Halland.

Ramavtal för mindre VA-arbeten

Sedan 2015 jobbar jag som platschef i Helsingborg och ansvarar för att samordna och genomföra VA-projekt inom ett ramavtal med NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) som NCC haft i åtta år, och som nyligen förnyades med ytterligare upp till åtta år.

Uppdragen inom ramavtalet är VA-entreprenader under fyra miljoner och uppgår till cirka 80 per år. En del uppdrag är av mindre art och tar bara ett par dagar, som exempelvis inkoppling av vatten och avlopp till en fastighet, medan andra kan vara ett tremånadersjobb. Tillsammans med NSVA gör vi en översiktlig årsplan med de större uppdragen. Däremellan har vi regelbundna möten, just nu oftast digitala. Nya uppdrag tillkommer hela tiden, så det gäller att vara flexibel.

Nästan alla uppdrag innehåller en hel del planering; TA-planer, vattenavstängningar och tillfälliga lösningar tillhör vardagen. Ibland får man vara lite av Uppfinnar-Jocke, men det brukar lösa sig. Det är att det hela tiden händer nya saker som gör mitt jobb så roligt!

Ramavtalet omfattar mindre VA-entreprenader i NSVA:s ägarkommuner Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Bilderna från aktuella VA-arbeten i Landskrona och Båstad.

Flera projekt på gång samtidigt

Exempel på projekt som pågår under samma dag kan vara:

  • Utbyte av huvudvattenledning i centrala Båstad
  • Utbyggnad av vatten- och avloppsserviser till fastigheter strax utanför Båstad
  • Ombyggnad av befintlig infiltrationsanläggning på vattenverket i Perstorp
  • VA-sanering av kombiledning i centrala Landskrona
  • Omkopplingsarbete av en huvudvattenledning i Landskrona
  • VA-servisarbeten i Rydebäck utanför Helsingborg
  • Renspolning och provtagning av huvudvattenledning mellan Helsingborg och Rydebäck
  • Omkopplingsarbete av felkopplad ledning på Söder i Helsingborg

Mitt team består av en arbetsledare och ett tiotal anläggare som är specialiserade inom rörläggning. Dessutom har jag åtta grävmaskinister, 3–4 lastbilar samt spolbil/grävsug som jag regelbundet samarbetar med.

Det är inte ofta man ser mig på kontoret. I normala tider är jag mer på NSVA:s kontor än NCC:s, men just nu har jag i princip kontoret i bilen. Det enda jag behöver är min telefon och min dator, plus en del A1-ritningar i pappersform.

Mina medarbetare är utspridda i åtta kommuner och jag försöker åka ut och besöka projekten så ofta som möjligt. Det är speciellt viktigt nu under pandemin när det är svårt att samlas för möten. Jag vill att alla ska känna att vi jobbar tillsammans som ett lag. Normalt brukar jag passa på att träffa medarbetarna när de har rast, men det senaste året har jag istället besökt projekten när de inte har rast för att alltid ses ute och därmed minimera risken för smittspridning.

Rörläggaren Ted har arbetat med NSVA:s ramavtal i sex år och trivs bra med det omväxlande arbetet. Just nu håller han på med omkoppling av en huvudvattenledning i Landskrona. Här tillsammans med sin chef Martin.

Trygghet och flexibilitet

Samarbetet med NSVA fungerar mycket bra, ramavtalet ger dem trygghet och flexibilitet och jämnar ut toppar för deras egen personal. En del frågar om jag inte borde jobba på NSVA istället, men jag tror att de hellre har mig som entreprenör.

NCC är ett stort företag med bred kompetens inom VA och dessutom med specialistkompetens inom schaktfritt ledningsbyggande, hållbar dagvattenhantering och VA-process. Jag samarbetar en hel del med NCC NoDig som utför styrbar borrning, infodring av ledningar och rörspräckning i våra projekt. Jag kommer numera ofta in så tidigt i projekten att jag kan vara med och föreslå metod, då är det en fördel att ha lösningar i den egna organisationen.

Efter åtta år tillsammans med NSVA känner vi både varandra och ledningsnäten bra. Det känns tryggt för båda partnerna, och det är ju viktigt. Det är ju ändå vatten det handlar om och att trygga en säker vattenförsörjning.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.