Vårdlokaler och bostäder i samma byggnad gör Nodhuset särskilt intressant

Byggnationen av Nodhuset är i full gång i Norrköping. Vi har rest den prefabricerade stommen och har rivit kranen – en viktig milstolpe i projektet är uppnådd.

Nodhuset blir tio våningar högt där de tre första våningsplanen kommer att innehålla vårdcentral och lokaler för folktandvård, barnavårdscentral och apotek. Ovanpå vårddelen byggs ett punkthus i sju våningar med 42 hyreslägenheter. I källarplan blir det garage och teknikutrymmen.

Just kombinationen av bostäder och vårdlokaler i samma byggnad gör detta projekt särskilt intressant. De två delarna skiljer sig stort i form av både verksamhet, stomme, installationer och utformning, av exempelvis fasader. Detta gör det till en utmaning att både hitta synergier i projektet men att vi även behöver se de båda verksamheterna som olika projekt inom projektet för att optimera genomförandet.

Bra flyt i framdriften

Vi arbetar tätt tillsammans med vår beställare för att hitta de bästa lösningarna. I samverkan med Hemsö skapas vårdlokaler för Region Östergötland och hyreslägenheter för Norrköpings kommunala bostadsbolag, Hyresbostäder.

Vi startade med markförberedande arbeten i juni 2019. I början stötte vi på berg av dålig kvalitet, vilket innebar kompletterande arbeten med sprängning och gjutning. Därefter har vi haft bra flyt i framdriften, med den platsgjutna källaren och stommen.

Vi ligger i fas med produktionstidplanen och arbetet löper på. Bland annat pågår arbeten med utfackningsväggar, fönster på bostadshuset och takarbeten på vårddelen. Vi jobbar för att ha tätt hus på lokaldelen, plan 1-3, innan semestern.

Under sommaren 2021 beräknas Nodhuset stå klart.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.