Vården igång på Sös efter lyckad överlämning

För patientens bästa ställer vårdmiljöer extremt höga krav på avancerad teknik. Ett exempel är att säkerställa god luftkvalitet för att minimera risken för infektioner. Som installationsledare tar jag fram de bästa tekniska och ekonomiska lösningarna och mitt hjärta klappar lite extra för fläktrum.

NCC har byggt ut Södersjukhuset i Stockholm med två byggnader. En behandlingsbyggnad med 24 operationssalar, sterilcentral, obduktion och ny akutmottagning. I det andra huset finns sjukhusets driftsfunktioner, som till exempel sopcentral, godsmottagning och reservkraft. Som installationsledare är jag med i hela byggprocessen och hanterar och optimerar installationslösningarna.

Rätt funktioner för vårdverksamheten

Sjukhus kan vara det mest utmanande att bygga installationsmässigt och extra viktigt att all teknik fungerar. Redan i projekteringen är samordning av installationerna avgörande. Det gäller att förstå vad verksamheten behöver för att få en god funktion. Och så tillkommer regelverk och standarder som ska följas.

Om jag tar en operationssal som exempel så finns det många saker i en sådan som kan vara svåra att förstå. Det är som ett rymdskepp invändigt. Salarna har höga krav på luftkvalitet, som att nivån av mikroorganismer ska hållas låg under operationen för att minimera risken för infektioner hos patienten. Det gäller alltså att dimensionera luftflöden med hänsyn till den verksamhet som bedrivs.

Provbygger för bästa resultat

Vi byggde i tidigt skede upp en operationssal i full skala. I provmiljön kan alla delar av verksamheten genomföra tester och även genomföra provoperationer med fullt kirurgteam, detta för att hitta de bästa möjliga lösningarna för hur utrustningen ska placeras.

Provrummen är mycket värdefulla för alla parter. De bidrar till att fånga upp förbättringar i tidigt skede, ger personalen en tydligare bild av hur deras operationsavdelning kommer att se ut och säkrar att de fungerar en lång tid framöver.

Vården igång snabbt efter överlämning

Lagarbete är en nyckel i alla projekt men ett framgångsrikt lagarbete är ingen självklarhet. Vid SÖS hade vi rätt projektledning som fick alla åt samma håll, med verksamheten och patientens bästa i fokus. Tillsammans i NCC Projektstudio samlade vi all kompetens och lade grunden för att hålla ihop all avancerad teknik i operationslokaler, luftbehandlingssystem, styrfunktioner och integrerade system i dörrar med mera.

En viktig del i installationsarbetet är driftsättning och provning innan lokalerna lämnas över till vården. Det handlar om igångkörning och injustering av installationssystemen. Vi är även på plats när verksamheten flyttar in för att de ska kunna lära sig huset. Vid SÖS var det extra roligt att verksamheten kom igång rekordsnabbt i sina nya lokaler.

Går fläktrummet bra går projektet bra

Vi fyra installationsledare delade upp våningsplanen mellan oss. Uppdelningen var ett lyckodrag som verkligen förenklade samordningen mellan oss, arbetsledarna och alla underentreprenörer. Jag hade bland annat plan 5, högst upp i huset, som är som ett enda stort fläktrum med cirka 40 aggregat för att möta den verksamhet som bedrivs.

Fläktrum är fantastiska. Jag brukar jämföra ett hus med människokroppen där vatten/värme och kyla är hjärtat, ventilation är lungor, el är ryggmärgen och där styr- och övervakningssystem är hjärnan och nerverna. I ett fläktrum brukar dessa samlas, så går fläktrummet bra går projektet bra – i min värld.

/Mattias Sandqvist, installationsledare vid Södersjukhuset och ledande specialist NCC

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.