Ungt ambitiöst team bygger Framtidens Sjukhus

På Kullbergska sjukhuset i Katrineholm (KSK) arbetar NCC med ett flertal projekt för att skapa framtidens sjukhus. Jag är platschef för sjukhusets nybyggnation, K21. Det är en helt ny vårdbyggnad på 6 000 kvadratmeter som ska koppla ihop sjukhusets funktioner och ansluta till tre befintliga byggnader.

Vi är precis färdiga med grundläggningsarbetena, där ett gott samarbete mellan alla parter i projektet har varit avgörande för att vi hittills lyckats hålla tidplanen. Nu påbörjas arbetet med stommen. Det arbetet ska pågå under hösten.

Vi planerar för det oförutsedda

I projektet KSK har vi stort fokus på att ta hänsyn till närliggande vårdverksamheter samt besökande patienter och personal. Då vi bygger nytt intill äldre byggnader som är i bruk, finns det hela tiden oförutsedda saker som kan dyka upp. Det gör det extra viktigt att vi har en genomarbetad planering av våra arbeten, men även att vi med kort varsel kan planera om. Det är avgörande att alla i projektet är delaktiga i planeringen och är medvetna om vilka utmaningar vi har. Planeringen går vi igenom med alla medarbetare för att få med olika erfarenheter och kunskap.

Ambitiöst team som trivs ihop

Jag började på NCC för två år sedan för att få jobba i en större organisation och med större projekt. Efter att ha arbetat hos en mindre entreprenör, med allt från anbuds- och inköpsarbete, ekonomisk uppföljning till platsledning, ville jag utvecklas. Då kändes NCC som det naturliga alternativet. Här satsar man på sina anställda, det finns utbildningsprogram och kurser.

Alexander Unoson

Som platschef håller jag ihop helheten av projektet och vet att mina medarbetare runt omkring mig tar ansvar för sina arbetsuppgifter. Vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Vi är ett härligt och prestigelöst gäng, där majoriteten av tjänstemännen är yngre än mina 29 år. Till vår hjälp har vi erfarna specialister och projektets stabsfunktioner, vilket är ett bra stöd.

Gemensamt är att vi alla är ambitiösa, vill genomföra ett bra projekt och utvecklas. En stor fördel, för ett gott samarbete, är att vi alla sitter tillsammans i en gemensam etablering, även projektörer, konstruktörer och installationssamordnare.

Vår inställning är att det ska vara kul att gå till jobbet och ett av projektmålen är ”äntligen måndag”. Men vi på KSK trivs så bra att vi har vässat målet till ”äntligen måndag varje dag”.

/Alexander Unoson, platschef NCC Building

Se intervju i SVT om byggstarten för sjukhuset

Dags att förnya vårdbyggnader i ert landsting?

NCC har gedigen erfarenhet av både nybyggnation och om- och tillbyggnad av befintliga vårdbyggnader.
Läs mer här: https://www.ncc.se/vart-erbjudande/bygg/sjukhus/

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.