Samverkan är nyckeln till framgång i Lund-Arlöv

Sträckan mellan Lund och Malmö är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i Sverige. En del av den sträckan bygger vi nu om för att skapa bättre tillgänglighet på ett hållbart och effektivt sätt.

Sträckan mellan Lund och Malmö är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i Sverige. En del av den sträckan bygger vi nu om för att skapa bättre tillgänglighet på ett hållbart och effektivt sätt.

Jag heter Karin Svensson och är blockchef för järnvägsdelen i jätteprojektet Lund-Arlöv. Jätteprojekt, ja. Värt runt två miljarder kronor samlar projektet hundratals medarbetare i teamet från ett tiotal olika aktörer och först 2024 ska vi vara i mål.

Vi bygger fyra nya järnvägsspår mellan Lund och Arlöv, plus att vi bygger om stationerna Hjärup, Åkarp och Burlöv. Dessutom gör vi en omfattande ombyggnad av Arlövs bangård.

Fyra nya spår sa jag, det stämmer egentligen inte. Vi bygger faktiskt sex nya spår – eftersom vi måste se till att tågtrafiken inte avstannar bygger vi också två provisoriska spår som tillsammans med de gamla spåren ska rivas.

Utmärkande för projektet är att vi är så många aktörer som samverkar. Förutom beställaren Trafikverket jobbar vi i konsortium med spanska OHLA samt med flera underentreprenörer och konsulter.

Att vi är så många som jobbar tillsammans är en utmaning, men också vår främsta styrka. Genom att var och en av oss inblandade bidrar med sin särskilda expertkunskap kan vi hela tiden optimera verksamheten genom att alla gör det de är bäst på. Vi sitter tillsammans i ett landskap och har satt som ambition att våra olika grupper inom teamet inte ska ha enskilda möten var för sig, alltså bara vi från NCC/OHLA eller bara de från Trafikverket, utan vi ska se oss som att vi tillhör en och samma organisation – Projektet AB!

Vi jobbar väldigt nära Trafikverket och de är väldigt involverade och det tycker jag är bra. De bidrar starkt till att driva arbetet framåt med sina kunskaper från de tidigare skedena i projektet.

I den mån jag ser några kulturskillnader tycker jag att de är mer mellan olika teknikslag, snarare än mellan olika företag. Men det viktigaste är att vi alla ser till projektets bästa och inte optimerar varje del för sig.

Karin Svensson, blockchef järnväg, NCC Nordic Large Projects
/ Karin Svensson, blockchef järnväg, NCC Nordic Large Projects

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.